PRESSEMELDING FRA ATTAC NORGE:
Norske kommuner i kamp mot skatteparadis

I dag møtte Attac finansministeren for å overrekke han Skatteparadisjulekalenderen – verdens dyreste julekalender. I denne er det gjemt 130 000 milliarder kroner som ligger skjult i verdens skatteparadiser, og slik unndratt beskatning og bidrag til fellesskapet. Norske kommuner ønsker å bidra i kampen mot skatteparadisene, og ministeren fikk en oppdatering på arbeidet som skjer lokalt.

 

Skatteparadisene er en av årsakene til den økonomiske krisa som nå skaper stigende arbeidsledighet og økt fattigdom i store deler av verden. I mangel på internasjonalt og nasjonalt regelverk mot skatteparadisenes ødeleggende virkninger er det på tide med press nedenfra. Skatteunndragelse er svært skadelig for fattige land, som hvert år, på grunn av ulovlig kapitalflukt, mister inntekter til en verdi av ti ganger mer enn de mottar i bistand.

Skatteparadisfrie soner
Skatteunndragelse rammer også Norge og norske kommuner. Dette har de fire kommunene Kongsberg, Nesodden, Lillehammer og Ulstein, samt Universitetet for miljø- og biovitenskap gjort noe med. De tar avstand fra skatteparadisenes skadelige konsekvenser og jobber for å bedre sin innkjøpspolitikk slik at de ikke handler med selskaper som opererer i skatteparadis. I flere kommuner landet over jobbes det nå med lignende vedtak.

Norske kommuner er store innkjøpere av varer og tjenester. Ved å kreve åpenhet fra selskapene de handler med sier kommunene klart i fra om at bruk av skatteparadis ikke PageLines- skatteparadisfrisone-logo.jpger i tråd med god forretningsskikk.

”Kommunene viser at de tar avstand fra de urettferdige og skadelige konsekvensene av skatteparadiser, og gir et tydelig signal til Finansdepartementet om at de ønsker strengere regelverk på området” sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge som står bak kampanjen for skatteparadisfrie soner.

Regjeringa har lovet å komme med land-for-land-rapportering før 1.1.2014. LFL betyr at multinasjonale selskaper må rapportere på virksomhet og innbetalt skatt for hvert land de opererer i slik at de ikke kan skjule skatteunndragelse gjennom å rapportere på region-nivå.

”Vi er veldig glade for at regjeringen lover å innføre land-for-land-rapportering i 2014, dette er et svært viktig verktøy i kampen mot kapitalflukt. Mange kommuner venter på dette vedtaket og er klare til å implementere det lokalt så her er det viktig at finansministeren og regjeringen leverer” sier Hansen.

Undersøkelser viser at Norge taper 7,5 mrd. kroner i skatteinntekter fra multinasjonale selskaper hvert år.

 

Les mer om Attacs kampanje Skatteparadisfrie soner.

 


Kontakt:
Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge: tlf: 915 87 423