Last ned rapporten

Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Bankene fordeler ressurser i næringslivet, og kan påvirke dette i positiv eller negativ retning. Dette gjelder ikke minst gjennom koblingen til skatteparadis. At banksektoren er en aktiv tilretteleger for bruk av skatteparadis er problematisk fordi skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Rapporten Bankvask – Hva gjør banken din? fra Attac Norge viser at alle de fire største norske bankene er aktivt tilstede i skatteparadis. I tillegg så ser den på bankenes etiske retningslinjer og kritikk bankene har fått i etiske, sosiale og miljømessige saker. Flere banker er involvert i atom- og klasevåpen eller i prosjekter med miljømessige sider.

Rapporten er ment som et grunnlag for en diskusjon om hvem som har ansvaret for bankenes investeringer og utlån, og for kunder som vil ta etiske valg når de skal plassere pengene sine.

Rapportlansering 24. januar på Litteraturhuset

 

I en pressemelding fra Attac Norge 24. januar 2013 skriver vi om hvordan bankene hjelper selskapene å unndra skatt.

 

I en artikkel på forskning.no (25. januar 2013) viser Kari K. Heggstad og Odd-Helge Fjeldstad fra Christian Michelsens Institutt til hvordan bankene spiller en viktig rolle i å legge tilrette for skatteunndragelse.