Pressemelding fra Attac Norge 23.1.13:
Bankene hjelper selskapene å plassere penger i skatteparadis

Bankvaskeaksjon i Oslo
Hva er det du kan vaske og vaske, men som aldri blir rent?

I en ny rapport fra Attac Norge vises det hvordan de fire største bankene i Norge – DNB, Handelsbanken, Nordea og Danske Bank – alle er tilstede i skatteparadiser, og slik legger til rette for at selskaper kan benytte seg av disse hemmeligholdsstrukturene. Nylig utgitte tall fra Skattedirektoratet viser at hele 6 av 10 norske bedrifter ikke betaler skatt. Lignende tall fra Danmark viser at i vårt naboland betaler kun et av fire selskaper skatt.

”Gjennom rollen som tilrettelegger er banksektoren viktig for å kunne opprettholde og utvide økonomisk aktivitet i skatteparadiser. De bidrar til at en stadig større del av verdens finansielle aktivitet kan legges til skatteparadiser” sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

Skatteparadisene er en av hovedårsakene bak den økonomiske krisa, og systemet bidrar til å øke de økonomiske forskjellene mellom land og lands innbyggere. Torsdag 24. januar lanseres rapporten kalt ”Hva gjør banken din?” på Litteraturhuset i Oslo. Rapporten ser på de norske bankenes tilstedeværelse i og tilrettelegging for bruk av skatteparadis, i tillegg til uetiske investeringer og utlån.

Undersøkelser fra andre land viser at ingen sektor er mer tilstede i skatteparadiser enn nettopp banksektoren, og det er gode grunner til å tro at den stadig økende økonomiske aktiviteten i skatteparadisene ikke kunne ha skjedd uten hjelp og tilrettelegging fra bankene.

”Skatteparadissystemet lar store selskaper og rike enkeltpersoner dra nytte av fordelene med skatt – som god infrastruktur, en utdannet og frisk befolkning og et trygt rettssystem – samtidig som de benytter seg av skatteparadisene for å slippe å betale for det” sier Pryneid Hansen.

 

Kontakt:
– Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
915 87 423 / benedikte@attac.no

– Sirianne Dahlum, forfatter av rapporten ”Hva gjør banken din?”
sirianne.dahlum@gmail.com

 

Torsdag 24. januar kl 17.30 på Litteraturhuset lanseres rapporten.
Rapportforfatter Sirianne Dahlum presenterer funnene. Etter presentasjonen blir det paneldebatt med

– Statssekretær i Finansdepartementet Morten Søberg (SP),
– Jan Digranes, direktør for bank- og kapitalmarkedsavdelingen i FNO,
– Eivind Hageberg fra Attac Norge, og
– Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge

Ordstyrer er Emilie Ekeberg, journalist i Klassekampen.

Les mer her