PageLines- gullogo.pngPressemelding fra Attac Norge
ATTAC NORGES 12. ORDINÆRE LANDSMØTE

Lørdag 23. og søndag 24. februar 2013 avholdes Attac Norges 12. ordinære landsmøte.

Benedikte Pryneid Hansen (f. 1982) innstilles gjenvalgt til sitt fjerde år som leder for organisasjonen.

_MG_3444

Med seg i arbeidsutvalget får hun Petter Slaatrem Titland (ny) og Martin Giset (gjenvalg) som henholdsvis 1. og 2. nestleder. De øvrige innstilte AU-medlemmene er Thomas Nygreen (gjenvalg), Lars Gunnesdal (ny), Hanna Karv (ny) og Vegard Foseide (ny).

Sted: Fagforbundets lokaler, Keysers gate 15, Oslo
Dato: 23.- 24. februar

Kontaktinformasjon:
Benedikte Pryneid Hansen, 915 87 423 / benedikte@attac.no
Marie Fosse, leder i valgkomiteen, 943 17 461 / m_fosse@hotmail.com

 

Dagsorden for møtet:

LØRDAG 23. FEBRUAR

09.30- 09.45: Konstituering
09.45- 10.00: Gjennomgang av landsmøtepapirene
10.00- 10-15: Leders tale
10.15- 11-15: Beretninger og generaldebatt
11.15- 11.30: Politisk innledning: På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor
v/ Ingrid Hjertaker, forfatter av rapporten med samme tittel som lanseres 7. mars
11.30- 11.45 Fremlegging av styrets forslag til arbeidsplan
11.45- 12.45 Lunsj
12.45- 14.15 Arbeidsplandebatt
14.15- 14.30 Politisk innledning: Matvarespekulasjon v/ Sigurd Jorde (FIVH)
14.30- 15.15 Regnskap og budsjett
15.15- 16.00 Uttalelser
16.00- 16.30 Politisk plattform
16.30- 17.00 Vedtekter

SØNDAG 24. FEBRUAR

10.00- 10-30 Arbeidsplan og budsjett. Debatt og vedtak
11.30- 11.45 Pause
11.45- 12.00 Politisk innledning: Valg 2013 – blåkopi av Sverige eller radikale muligheter? v/ Wegard Harsvik, Fagforbundet og fortatter av boka Blåkopi som lanseres 27. februar.
12.00- 12.30 Hvordan rekruttere, aktivsere og beholde medlemmer? v/ LNU
12.30- 14.00 Lunsj og åpne møter i arbeidsgruppene
– Internasjonalt utvalg, skattegruppa, kampanjegruppe for skatteparadisfrie soner, Utveier-redaksjonen, faglig utvalg, fagrådet og Europagruppa.
14.00- 14.30 Vedtak på uttalelser
14.30- 15.00 Valg