Etter Attac Norges 12. ordinære landsmøte står ett nytt styre klare til å fortsette kampen for en annen verden. Benedikte Pryneid Hansen fortsetter en periode til som leder, sammen med 2. nestleder Martin Giset.  Thomas Nygreen takker av som 1. nestleder, og blir erstattet av Utveier-redaktør, Petter Slaatrem Titland. Thomas fortsetter likevel som en del av arbeidsutvalget, der han får følge av nykomlingene Vegard Troøyen Foseide, Lars Gunnesdal og Hanna Karv.

Ny nestleder blir Petter Slaatrem Titland (midten), mens Martin Giset (t.v.) fortsetter som nestleder og Benedikte Pryneid Hansen fortsetter som leder.
Ny nestleder blir Petter Slaatrem Titland (midten), mens Martin Giset (t.h.) fortsetter som nestleder og Benedikte Pryneid Hansen fortsetter som leder.

Vegard Troøyen Foseide har lang fartstid fra Changemaker, og jobber som kommunikasjonskonsulent der. Changemaker har mange overlappende saker med Attac og Vegard har jobba en del med gjeld- og kapitalfluktsspørsmål og oljefondet der.  Han har også sittet i sentralstyret i Norsk Målungdom.

Lars Gunnesdal er samfunnsøkonom og jobber i Manifest – senter for samfunnsanalyse, der han blant annet har jobbet mye med bakgrunnen for finanskrisa og konsekvensene av måten gjeldskrisa i Europa har blitt håndtert.

Hanna Karv har bakgrunn fra Attac Blindern og har vært et aktivt medlem av Attac Norges internasjonale utvalg det siste året.

Eivind Hageberg, Marianne Granheim Trøyflat og Sigrid Z. Heiberg forsvinner ut av arbeidsutvalget. Sigrid er på reisefot, mens Eivind og Marianne planlegger å bruke året til å drive valgkamp for sine partier.

De avtroppende arbeidsutvalg-medlemmene Eivind Hageberg og Marianne Granheim Trøyflat får blomster som takk for innsatsen.
De avtroppende arbeidsutvalg-medlemmene Eivind Hageberg og Marianne Granheim Trøyflat får blomster som takk for innsatsen.

Stor enighet om veien videre

Landsmøtet var preget av stor enighet om veien videre for Attac. Arbeidsplanen ble vedtatt uten betydelige endringer, og Attac skal det kommende året først og fremst konsentrere seg om kampanjen for skatteparadisfrie soner, krisa i Europa og sette europeisk politikk på dagsorden i valgkampen. Mye fokus kommer også til å ligge på organisasjonsbygging, noe som er tydelig vektlagt i arbeidsplanen. Naresh Sugandiran fra LNU ga landsmøtet enn god introduksjon i medlemsarbeid, noe som kan være med å legge grunnen for videre arbeid med verving og lokallagsbygging.

På landsmøtet fikk også delegatene tre politiske innledninger. Sigurd Jorde fra Framtiden i våre hender oppdaterte om spekulasjon i råvarer og spesielt i mat, noe som også blir tema for neste nummer av Utveier.
Ingrid Hjertaker la fram resultatene fra rapporten «På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor» som blir lansert torsdag 7.mars, en rapport som blir viktig i arbeidet framover. Wegard Harsvik har fra Fagforbundet ga en sniktitt på boka Blåkopi, fra forlaget Res Publica.

Sigurd Jorde, fra FIVH/Norwatch gir landsmøtet en innføring i matspekulasjon.
Sigurd Jorde, fra FIVH/Norwatch gir landsmøtet en innføring i matspekulasjon.
Ingrid Hjertaker gir landsmøtet en sniktitt på rapporten Den andre siden av finanskrisen - Norge som kreditor
Ingrid Hjertaker gir landsmøtet en sniktitt på rapporten Den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor
Wegard Harsvik om boka Blåkopi
Wegard Harsvik med en innledning om boka Blåkopi