Attac Norges nye rapport viser at Norge ikke er utenfor krisen som pågår i Europa. Vi står på den andre siden – som kreditor.

Rapportforfatter Ingrid Hjertaker
Rapportforfatter Ingrid Hjertaker

– I det offentlige ordskiftet her hjemme blir det gjerne hevdet at vi står på utsiden av krisen. I vår rapport viser vi hvordan Norge var en stor investor i mange av de systembærende bankene før krisen, og hvordan vi fortsetter å tjene gode penger på krisepolitikken i Europa i dag, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

Rapporten, som blir lansert idag, går både gjennom de politiske årsakene til krisa i Europa og Norges rolle og ansvar som investor og kreditor i de kriserammede landene. Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) har investert tungt i statsgjeld og er inne i EUs krisefond, og Norge er en betydelig bidragsyter til det internasjonale pengefondet, IMF. Pengefondet, sammen med den europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen, utgjør den såkalte ”Troikaen”, som har stått i spissen for kravene om innstrammingspolitikk i de gjeldstyngede landene.

– Kriseløsningene har så langt tatt hensyn til krisens kreditorer, heriblant Norge. Vi nyter godt av en krisepolitikk som skjermer långiverne, og sender regninga for krisen til vanlige folk, sier hun.

– Vår rolle som kreditor former vårt syn på kriseløsningene. Da finanskollapsen var et faktum førte Norge en aktiv motkonjuktor-politikk her hjemme. Ved å støtte kravene til troikaen hindrer vi aktivt de kriserammede landene fra å gjøre det samme. Innstrammingspolitikken har vært en katastrofe for vanlige folk over hele Europa, men har også vært en katastrofe for å økonomien på fote igjen. Selv IMFs egne økonomer innrømmer nå at dette er feil medisin, men politikken har ennå ikke endret seg, fortsetter Hansen.

– På sikt er gjeldsanering nødvendig for å komme videre og få økonomien i Europa tilbake på føttene. Norge som kreditor bør ta politisk ansvar og innse at vi må ta tap på lånene til de kriserammede landene, avslutter Hansen.

Les også Benedikte Pryneid Hansen kronikk om rapporten: Norge Janusansikt

 

Attac Norges nye rapport: På en den andre siden av finanskrisen - Norge som kreditor
Last ned rapporten: På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor.