Sør-Trøndelag fylkesvåpenNorge har fått sitt første skatteparadisfrie fylke

27. Februar vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag etter interpellasjon fra Rødt-representant og styremedlem i Attac NTNU/HiST Ronny Kjelsberg, følgende:
– Fylkestinget uttrykker støtte til regjeringens arbeid med nasjonale og internasjonale
tiltak mot skatteunndragelse og hemmelighold via skatteparadis, herunder arbeid
med sikte på å forbedre internasjonale skatteregler slik at skattegrunnlaget i et
flernasjonalt selskap kommer til beskatning der selskapet har sin faktiske
virksomhet.
– Fylkestinget ber fylkesrådmannen utnytte regelverket optimalt for å unngå avtaler med selskaper som benytter seg av registering i land med ingen skattlegging.

 

Les Ronny Kjelsbergs interpellasjon og hele svarteksten her

Martin Giset