Tidligere denne uken lanserte ICIJ, The international Consortium of Investigative journalists, nye funn i det storstilte prosjektet Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze.
Det femten år gamle prosjektet ser nærmere på pengestrømmende gjennom hemmelige jurdiksjoner og kaster lys over det som med rette kalles «verdensøkonomiens svarte hull», skatteparadisene.

Den moderne finansindustrien operer på et globalt nivå, og ICIJ har ikke vært noe dårligere i sitt arbeid med å avdekke hemmelighetene som ligger begravd på Cayman Island, i Luxembourg, på Jersey og så videre. 86 undersøkende journalister fra 46 land har søkt gjennom lekkede dokumenter, gjennomgått rapporter og drevet «tradisjonell» gravejournelastikk i det som må være en av historiens største internasjonale journalistiske sammarbeid. Den enorme datamengden som har blitt gjennomgått involverer 120 000 selskaper og 130 000 enkeltpersoner, og bekrefter det mange tidligere rapporter og analyser av skatteparadisproblemet har hevdet. Noen av funnene er:
Superrike personer benytter komplekse, flernasjonale eierkonstruksjoner for egne boliger, yachter, kunst og andre eiendeler for å oppnå skattefordeler og en anonymitet som ikke er tilgjengelig for vanlige folk.
Mange av verdens største banker – inkludert UBS, Clariden og Deutsche Bank – har arbeidet aggressivt for å sikre kunder hemmelige selskaper i skatteparadiser.
En godt betalt industri av regnskapsførere, mellommenn og andre operatører har hjulpet investorer og sjefer til å skjule sin identitet og sine næringsinteresser. Dekkoperasjonene omfatter mange tilfeller av hvitvasking og annen uredelighet.

ICIJs konklusjoner om hvordan store banker og multinasjonale selskaper benytter seg av skatteparadis i stor stil mangler ikke motstykke i Norge.DNB, Norges største bank, har underselskap i syv forskjellige skatteparadis, og gjennom sin filial i Luxembourg tilbyr de «hjelp til skatteplanlegging». I Attacs rapport «Bankvask – Hva gjør banken din?» kan du lese om DNBs og tre andre store bankers tilkobling til skatteparadis.
Det er ikke bare storbankene i Norge som passer godt inn i ICIJs søkelys. Klassekampen avdekket tidligere i år at de fem store multinasjonale selskapene Coca-Cola, Nestlé, Burger King, Peppes Pizza og TGI Fridays med en samlet omsetning på 6 milliarder betalte kun 10 millioner kroner i skatt tilsammen.
Gapet mellom kunnskap om skatteparadis’ virkning på verdensøkonomien og tiltak har lenge vært voksende. Nå er det opp til myndighetene, både i enkeltland og i internasjonale fora, å komme med sanksjoner og regelverk basert på den etterhvert svært omfattende kunnskapen. ICIJ sine avsløringer den feteste elefanten i rommet om dagen – skatteparadis kan ikke lenger behandles som et marginalt problem.
Les mer om ICIJ arbeid for å bringe fram det finansfyrstene gjerne vil holde skjult her.

UMB og Follo Attac avatar