Dette oppslaget i The Guardian er interessant også sett i sammenheng med norsk oljedebatt: http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/19/carbon-bubble-financial-crash-crisis

Om verden brått skulle innse at det meste av de olje- og kullressursene som i dag er kjent må bli liggende under bakken, vil vi ikke bare få en krise i olje- og kullindustrien, vi vil også samtidig få den største finanskrisa verden har sett.  Dette skyldes at verdien av disse ressursene vil falle dramatisk i pris, samtidig som ressursen også er svært høyt belånt.  Dette gjelder forøvrig også norske olje- og gassressurser. Vi snakker ofte om den norske boliglånsbobla, men samlet
lånenivå i norsk oljenæring er så vidt jeg har sett større enn de samlede boliglånene i Norge.

Om prisen på gass og olje går ned i kjelleren fordi oljen må ligge, så vil med andre ord den internasjonale finansnæringen gå nedenom samtidig.  Det er dårlig nytt om vi tror at oljefondet skal være en redningsbøye når oljealderen tar slutt !  Det viser også hvor sårbar norsk økonomi allerede er overfor en slik utvikling.  Norge må bremse oljeinvesteringene kraftig slik at økonomien ikke blir enda mer sårbar for en slik utvikling.

Petter Håndlykken