Horten kommunevåpenKommunestyret i Horten har vedtatt å bli skatteparadisfri og kreve land-for-land rapportering.

Iniativtaker Even Gran (SV) i kommunestyret har sørget for at Horten kommune har tatt opp kampen for en åpen og redelig økonomi, og mot skatteparadis. Følgende vedtak ble gjort i kommunestyret 13.05:

1. Horten kommune tar klart avstand fra skatteparadisenes skadelige og urettferdige virkninger for økonomien.

2. Horten kommune erklærer seg som skatteparadisfri sone.

3. Kommunen skal søke å unngå innkjøp av varer eller tjenester fra selskap der det er offentlig kjent at skatteparadis utnyttes for å unndra skatt.

4. Horten kommune skal oppfordre alle sine leverandører å unngå selskap som er registrert i skatteparadiser.

5. Horten kommune vil innføre land- for – land rapportering som en del av sine innkjøpskrav fra 01.01.14.

 

Regjeringens forslag til en nasjonal land-for-land rapportering er ute på høring nå, men forslaget gjelder i første omgang kun utvinningsindustrien og skogdrift. Horten kommune våger å gå lenger  og har ingen bransjebegrensninger på sitt krav.

 

Attac gratulerer!

Martin Giset