attac-nordenI år blir den nordisk sommersamling under sommerleiren til den svenske kampanjen Global Rättvisa Nu.

Sommeren nærmer seg igjen og som en fortsettelse av forrige års sommerforum blir det også i år en sommersamling for Attac’ere i Norden. Organisasjoner i den svenske Global Rättvisa Nu-kampanjen (Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion og  noen til) arrangerer en sommerleir på Lindsbergs kursgård 25. – 30. juni 2013. De to første dagene (tirsdag/onsdag) av leiren vil det bli egne møter og aktiviteter for de ulike organisasjonene.

Nær leiren vil Sverige største musikkfestival Peace & Love i Borlänge som starter torsdagen, og om fredagen vil hele leiren dra sammen til festivalen.

Det vil bli felles reise fra Norge, se mer informasjon på arrangementssiden.