Cecilie

Det er ikke bare i utviklingsland transnasjonale selskaper henter ut store verdier uten at lokalsamfunn sitter igjen med verdiskaping. Tirsdag 16. april inviterte Handelskampanjen og Attac til seminar hvor vi høstet erfaringer fra Finnmark.

Regjeringen la nylig frem en omdiskutert Mineralstrategi og forhandler bilaterale avtaler som gir gruveselskapene rett til å overkjøre lokal motstand i internasjonale tvistedomstoler. Kommunestyret i Kautokeino har ved to anledninger sagt nei til konsekvensutredning av gullutvinning i reinbeiteområdet Bidjovagge. I Sør-Varanger står striden om få gruveselskapet til å betale rettmessig skatt, og hindre giftdumping i fjorden.

Internasjonale avtaler skal sikre investors rettigheter, men hva med lokalsamfunn? I Finnmark henter internasjonale gruveselskaper ut milliarder av kroner hvert år, konsekvensen for lokalsamfunnet er miljøødeleggelse og tap av de kloke hodene. På seminaret delte ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger kommune skremmende erfaringer. I tillegg innledet Bernt Nilsen om miljøkonsekvensene, advokat Caroline Lund om lokalsamunnets rettigheter og Handelskampanjens leder Heidi Lundeberg om konsekvensene av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs).

Se filmen av hele seminaret:
[pl_video type=»youtube» id=»rn_tkqEebTE»]

Det er tydelig at dette er tema som har vært lite på dagsorden i Norge, og flere stortingspolitikere var tilstede. Både Alf Egil Holmelid (SV) og Irene Lange Nordahl (Sp) fra Næringskomiteen var til stede, i tillegg til Snorre Valen (SV) fra Utenrikskomiteen og Erling Sande (Sp) fra Energi- og miljøkomiteen som kommenterte funnene. Ordføreren i Karasjok kommune, Anne-Torill Eriksen Balto var tilstede i salen og kom i debatten med en kommetar fra urfolksperspektivet.

Les mer: