Jens Stoltenberg og tidl. generalsekretær i FN, Kofi Annan
Jens Stoltenberg og tidl. generalsekretær i FN, Kofi Annan. Foto: Statsministerens kontor

I Dagens Næringsliv lørdag 25. mai hadde statsminister Jens Stoltenberg en kronikk med tittelen «Spleiselaget utfordres». Der tar han til orde for å snu tenkningen om internasjonalt skattesamarbeid. For Attac, som har jobbet for å sette skatterettferd på dagsorden siden oppstarten for 15 år siden, er det svært gledelig at ledelsen i regjeringa nå varsler at kampen mot kapitalflukt og skatteparadis prioriteres. Flere lovforslag for å stoppe skatteunndragelse er i disse dager ute på høring.

I kronikken skriver Stoltenberg blant annet:

«Vi må snu tenkningen om internasjonalt skattesamarbeid.

Opprinnelig handlet det om å lage regler som hindret dobbeltbeskatning av selskaper med virksomhet i flere land. Nå er oppgaven å unngå dobbelt ikke-beskatning, altså forhindre at inntekter ikke beskattes noe sted. De internasjonale skatteavtalene må gjennomgås for å tette hull og for å hindre misbruk av regler som er laget for å hindre dobbeltbeskatning. (…)

En årsak til at problemet vokser, er at en stadig større del av verdiskapingen skjer i selskaper som inngår i multinasjonale konserner. Det er antatt at hele 60 prosent av verdenshandelen nå foregår mellom selskaper i samme konsern.

Et annet viktig utviklingstrekk er den digitale økonomien. Såkalte immaterielle eiendeler, det vil si patenter, varemerker og lignende, utgjør en stadig større del av verdiene i selskapene. Slike eiendeler kan enkelt flyttes til lavskatteland, uten at det påvirker produksjonen av varer og tjenester. Dermed kan en vesentlig del av overskuddet fra virksomheten flyttes til lavskattelandet, selv om produksjonen foregår et helt annet sted. Digitale tjenester utgjør en stadig større del av økonomien, og slike tjenester kan produseres et helt annet sted enn der kunden befinner seg. Resultatet er at de store internasjonale selskapene betaler lite skatt.

Det er dypt urettferdig overfor mindre nasjonale bedrifter og andre lojale bidragsytere til spleiselaget.»

Dette er formuleringer og viktige argumenter som er gjenkjennelige i uttalelser fra blant annet Attac og Tax Justice Network (TJN), internasjonalt og i Norge.

Det regjeringsoppnevnte Kapitalfluktutvalget kom i 2009 med sine anbefalinger til regjeringen i NOUen «Skatteparadis og utvikling». Flere av forslagene fra utvalget er nå ute på høring fra Finansdepartementet, og spesielt gledelig er lovforslaget om land-for-land-rapportering. I 2008 skrev Sigrid Klæboe Jacobsen, daværende medlem i Attac Norges internasjonale utvalg, nå daglig leder i TJN – Norge, om land-for-land-rapportering under tittelen «Noen ganger er det enkelt»:

«Det finnes en enkel og billig vei til åpne og rettferdige markeder. Multinasjonale selskaper kan begynne å rapportere hvor mye de tjener og skatter i hvert enkelt land. Dette prinsippet har fått et navn: land-til-land-rapportering, og er i full fart på vei inn som en del av både lovgivning og samfunnsansvar.»

Mange har jobbet for å få forslag om land-for-land-rapportering på plass, og den mest kreative kampanjen er det Changemaker som har stått for. I 2012 startet de fanklubb for finansminister Sigbjørn Johnsen – eller Siggy, som de kalte han. Som ekte groupies fulgte de Siggy med fanplakater og høy hylefaktor mens de heiet fram hans arbeid for å få på plass åpenhetsloven.

Tax Justice Networks rapport om land-for-land-rapportering
Tax Justice Networks rapport om land-for-land-rapportering, utgitt på norsk i 2008.

Stort fokus på skatteparadis


Tidligere denne måneden var tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, ute med klare uttalelser mot vestlige selskapers skatteunndragelse. Han mener rike land har et ansvar for å gå foran og lage regler som hindrer skatteunndragelse, slik at også fattige land har mulighet til å innføre slike regler. I flere år har skatterettferdsbevegelsen vist til at langt mer kapital forsvinner ut av utviklingsland gjennom ulovlig kapitalflukt enn det som kommer inn gjennom bistand. Dette viste også Annan til i sitt utspill, som kom i forbindelse med fremleggingen av Africa Progress Panels rapport for 2013.

Stoltenbergs fokus på skatteparadis kommer altså sammen med stor internasjonal oppmerksomhet om temaet. Også i EU utredes nå et forslag om land-for-land-rapportering. For de kriserammede europeiske landene er fokus på større skatteinngang viktig, og tiltak mot skatteparadis er derfor helt nødvendig.

Den omfattende gravejournalistikken som organisasjonen ICIJ har gjort over flere år, og som inkluderer 86 journalister fra 46 land, har i stor grad bidratt til å øke fokuset på skatteparadis. International Consortium of Investigative Journalists har fått tilgang til en enorm mengde data om kontoer i skatteparadiset Jomfruøyene, og arbeidet har avslørt mange samfunnstoppers involvering i hemmeligholdssystemet. Funnene har allerede ført til at både politikere og banktopper har måtte gå av.

Den britiske statsministeren har varslet at skatteunndragelse blir av et hovedtemaene på årets G8-toppmøte, som avholdes i Nord-Irland 17.- 18. juni. Etter den siste tidens alvorlige avsløringer og sterke trykk på å ta et oppgjør med skatteparadisene har det ikke manglet på sterke uttalelser om å «clamp down on tax evasion». Nå gjenstår det å se om ordene fører til handling.

En av flere som er kritiske er forfatter av besteselgeren «Treasure Islands», Nicholas Shaxson. I sin blogg skriver han at statslederens erklæringer kommer som svar på den enorme internasjonale oppmerksomheten, og at stadig flere får økt kunnskap om skatteparadiser. Han sier videre at politikerne nå har to valg; a) gjøre det rette, eller b) gjøre det gale, men tilsynelatende gjøre det rette. Her er han tydelig på at de har satset på alternativ b.

I en artikkel mandag denne uka referer Financial Times til lignende kritikk fra britiske Action Aid. De ber Storbritannias regjering rydde opp i sine egne nettverk av skatteparadis, som er større enn noen andre lands, før de med troverdighet kan lede arbeidet mot skatteparadis. Action Aid lanserte nettopp sin kampanjeside Tax Heaven. Registrert på Jomfruøyene, naturligvis.

PageLines- skatteparadisfrisone-logo.jpgSkatteparadisfrie soner

Siden 2011 har Attac hatt kampanje for skatteparadisfrie soner. Kravene om å få norske kommuner til å kreve at ens leverandører ikke har koblinger til skatteparadis, og at kommunen erklærer seg som skatteparadisfri sone har spredt seg over hele landet. Flere titalls kommuner har tatt debatten, og vedtak om å ta avstand mot skatteparadisenes skadelige konsekvenser og om å endre innkjøpsregelverket er gjort i rundt ti kommuner. Kampanjen, som også er etablert i Sverige, Finland og Frankrike, fortsetter til 2014.

I et møte med finansministeren i desember i fjor kunne vi informere om framgangen i den lokale kampanjen mot skatteparadis, samtidig som vi kunne glede ministeren med verdens dyreste julekalender – Skatteparadisjulekalenderen.

 

 

Sommerfest for skatterettferd

For å feire framgangen i arbeidet for skatterettferd inviterer Attac alle skatterettferdsaktivister til sommerfest tirsdag 18. juni. Følg med her for oppdatering om tid og sted.