Kjære Attac’ere og venner av Attac,

velkommen til uformell sommeravslutning tirsdag 18. juni. Vi samles på Oslo Mek på Grønland fra 18.30 og utover.

Attac Norge merker det økte fokuset på finansmarkedenes makt, både gjennom økt oppmerksomhet fra media og gjennom medlemsvekst.