Trondheim kommunevåpenEtter initativ fra Ottar Michelsen (SV) vedtok Trondheim kommune følgende uttalelse 31. oktober 2013:

VEDTAK:
1. Bystyret ber rådmannen orientere formannskapet om muligheten til å ha oversikt over om selskaper kommunen handler med er registrert i skatteparadis eller har eiere registrert i stakkeparadis og en vurdering av hvorvidt det er juridisk grunnlag for å stenge slike selskaper ute fra anbud og lignende.
2. Bystyret ber ordføreren sende et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at Trondheim ønsker en fortgang i arbeidet med å få på plass land-for-land rapportering for å forebygge situasjoner som åpner for korrupsjon eller skatteunndragelser.

Vi gratulerer Trondheim kommune med vedtaket!