julekitsch-logoÅret vi går ut av har dessverre vært preget av fortsatte alvorlige økonomiske og sosiale kriser. Dette preger selvsagt vårt arbeid, men siden dette er en julehilsen bruker vi anledningen til å fokusere på fremskrittene og se fremover.

SKATTERETTFERD
I mange år har skatterettferdsorganisasjoner over hele verden jobbet for mer åpenhet i internasjonale pengestrømmer, og her har debatten flyttet seg langt dette året. Fra å ikke ønske, eller evne, å se det enorme omfanget og konsekvensene av ulovlig kapitalflukt er dette nå høyt på agendaen i stadig flere internasjonale fora. Også her hjemme så den rødgrønne regjeringen behovet for å be om innsyn i norske selskapers internasjonale aktivitet. En lov om land-for-land-rapportering for norske selskaper i utvinnings- og skogsindustrien ble vedtatt i Stortinget 5. desember. Selv om forslaget ikke ble helt som vi ønsket er dette en viktig seier for skatterettferdsbevegelsen, og det gir oss store muligheter for videre fremskritt.

KOORDINASJON AV MOTKREFTENE I EUROPA
Vi har en jobb å gjøre med å få våre alternativer på dagsorden. I sommer møttes representanter for de europeiske motkreftene til den rådende innstrammingspolitikken for å samles om felles krav. Resultatet fra vårt møte i Aten var at over 200 organisasjoner – deriblant tre europeiske faglige sammenslutninger – har signert Manifestet for et annet Europa. Sosiale bevegelser og fagbevegelsen i Europa har med dette samlet seg bak en rekke radikale krav til en politisk og økonomisk snuoperasjon i Europa. Arbeidet vårt fortsetter til neste år, men ved å samle kreftene våre har vi et bedre grunnlag for å nå målet om å endre maktbalansen i Europa.

SOLIDARITETSBEVEGELSE
Å bygge solidariteten med våre naboer i krise er utfordrende når situasjonen for de fleste her hjemme er så radikalt annerledes. Men sammen med de norske organisasjonene som har signert manifestet jobber vi for å sette situasjonen til de kriserammede og våre løsningsforslag på dagsorden. Med en ny mørkeblå regjering i Norge kan vi nok vente oss hardere kamp for fellesskapssamfunnet. Det blir viktig å vise at vi og våre kriserammede venner i Europa kjemper samme kamp – mot de samme ideologiske angrepene på velferd og arbeidsrettigheter.

Vi jobber med å bli flere og sterkere – og vi ser fram til videre arbeid for et annet Europa og en annen verden.

Vi ønsker alle våre medlemmer og venner en riktig god jul og et godt nytt aktivist-år!