Mens Irland mottok 67,5 milliarder euro i redningspakker fra Troikaen har det kostet den irske befolkningen 89,5 milliarder euro å redde finanssektoren.

15. desember 2013 ble Irland første land til å gå ut av Troikaens (EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og IMF) «redningsprogram». Klaus Regling, direktør i redningsfondene EFSF og ESM, har kalt den irske utgangen fra redningsprogrammet en «stor suksess for Irland og euroområdet i sin helhet», og har brukt utgangen som bevis for hvor vellykket den rådende krisepolitikken er.

Fra en tidligere irsk demonstrasjon. Foto(CC): Paul C. Reynolds
Fra en tidligere irsk demonstrasjon. Foto(CC): Paul C. Reynolds

Mens EUs politiske eliter selger Irland som en suksesshistorie, har Attac sett på tallene: Irland har mottatt 67,5 milliarder euro i redningspakker siden slutten av 2010, og har i samme periode overført midler pålydende 89,5 milliarder euro fra den irske staten til finanssektoren.

Attacs resultater viser at krisepolitikken utført av de politiske elitene har reddet europeisk finanssektor og de underliggende formuene til de rikeste. På veien har de ofret hele samfunns velstand og akseptert svært høye nivåer av arbeidsledighet, fattigdom og elendighet.

LAST NED NOTATET HER: Attac-notat_Irske redningspakker_januar 2014