I oktober 2013 vedtok bystyret i Trondheim å be rådmannen finne ut om det er mulig å ha oversikt over om selskaper kommunen handler med er registrert i skatteparadis, eller har eiere der. Attac Trondheim har undersøkt saken og kan nå hjelpe rådmannen et stykke på vei.

Vi har sett på selskaper Trondheim kommune kjøper tjenester fra, og flere av disse har eiere i skatteparadis, sier Tormod Ytrehus, styremedlem i Attac Trondheim og en av arrangørene av lokallagets gravekurs på lørdag. På kurset lærte deltakerne hvordan rike enkeltpersoner og selskaper benytter seg av skatteparadis for å unngå å betale skatt, og hvilke konsekvenser dette har for land og samfunn verden over.

– Enorme summer gjemmes bort i skatteparadis verden over, og dette har alvorlige konsekvenser for land og samfunn verden over, spesielt rammer dette utviklingsland hardt. Hemmeligholdet i skatteparadisene er også en av årsakene til finanskrisa, sier Martin Giset, nestleder i Attac Norge, som har kommet til Trondheim for å skolere lokallaget i hvordan de kan grave i selskapsstrukturer for å finne ut om selskapene er koblet til skatteparadiser.

En av selskapene deltakerne undersøkt er Visma Unique AS, som blant annet leverer IT-system for flere kommunale tjenesteytere i byen.

Visma Unique AS har koblinger til både Cayman Islands og City of London, to av verdens største skatteparadiser. På grunn av hemmeligholdet kan vi ikke finne ut om disse skatteparadiskoblingene brukes til å unndra skatt, men det er viktig at Trondheim kommune finner ut av det. Hvis det viser seg at selskapet unndrar seg beskatning bør kommunen si ifra til selskapet og vurdere å avbryte samarbeidet, sier Ingvild Schmedling, en av deltakerne på Attacs gravekurs.

Attac Trondheim krever at kommunen følger opp vedtaket og sjekker om selskapenes koblinger til skatteparadiser brukes til skatteunndragelse, avslutter Tormod Ytrehus fra lokallaget.

 

KONTAKTINFORMASJON:

– Tormod Ytrehus, styremedlem i Attac Trondheim: 980 33 107 / tormodytrehus@gmail.com

– Martin Giset, nestleder i Attac Norge: 916 23 302 / martingiset@gmail.com

 

VEDTAK I BYSTYRET 31. oktober 2013:

1. Bystyret ber rådmannen orientere formannskapet om muligheten til å ha oversikt over om selskaper kommunen handler med er registrert i skatteparadis eller har eiere registrert i stakkeparadis og en vurdering av hvorvidt det er juridisk grunnlag for å stenge slike selskaper ute fra anbud og lignende.

2. Bystyret ber ordføreren sende et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at Trondheim ønsker en fortgang i arbeidet med å få på plass land-for-land rapportering for å forebygge situasjoner som åpner for korrupsjon eller skatteunndragelser.

Forslaget ble fremmet av Ottar Michelsen fra SV.

PageLines- fb-banner-skatteparadisfri.jpg