«Troika party» – Martin Giset om krisa i Europa:

«Kapitalflukt og skatteparadis» – Sigrid Jacobsen, Tax Justice Network Norge:

«Når politikk blir handelshindring» – Lise Rødland om handelspolitikk:

«Forsøkene på finansregulering – mye snakk og beskjedne resultater» – Petter Håndlykken om finansregulering i etterkant av krisa i Europa

«Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses?» – Introduksjon til gjeld og gjeldsslette ved Maria Dyveke Styve, Slett U-landsgjelda

Hvordan lage Attac-aktiviteter? – minikurs i å lage åpne møter ved Audun Myhra Bergwitz

Korleis få verda (Noreg) til å bli meir Attacsk – innledning om å jobbe politisk ved Vegard T. Foseide