Lær mer skatteparadisfri sonerLokalpolitikere i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Spania och Storbritannia tar nå initiativ til ett opprop for skatteparadisfrie kommuner og regioner: www.taxhavenfree.org.

Samtidig lanseres Fair Tax Mark i Storbritannia – et merke for bedrifter og banker som vil vise at de betaler sin del: www.fairtaxmark.net.

Det blir stadig vanskeligere å garantere innbyggerne god velferd når skattepengerne ikke strekker til. Skatteflukten har blitt et voksende problem, spesielt gjennom at mulitnasjonale selskap systematisk unytter smutthull i loven for å overføre sine overskudd til skatteparadis.

EU-landene taper årlig 1000 milliarder euro på skatteflukt, mer enn hva samtlige EU-land bruker på helse. Skatteparadisene utgjør i dag et svart hull i verdensøkonomien. I følge James S. Henry fra Tax Justice Network gjemmes mellom 21 og 31 tusen milliarder dollar i skatteparadis. Om disse summene hadde blitt skattlagt rettferdig ville det vært godt med ressurser til vår felles velferd, til internasjonal solidaritet og til klimasatsninger.

Ansvaret for å ta tak i skatteflukten hviler først og fremst på politikere på nasjonalt og internasjonalt nivå, men i påvente av et internasjonale regelverk kan lokalpolitikere ta ansvar for at innbyggernes skattepenger ikke skal gå til bedrifter, banker eller fond som utnytter skatteparadis for skatteflukt. For eksempel ved å ta virksomhet tilbake i kommunal regi eller gjennom å stille krav om full land-for-land-rapportering for banker og bedrifter som deltar i anbud. Land-for-land-rapportering vil synliggjøre om anbudsgiverne har betalt rettferdig skatt i alle landene de er virksomme i.

Siden 2010 har franske regioner reagert på skatteflukt gjennom å kreve gjennomsiktighet fra bankene de samarbeider med. I Sverig, Norge og Finland tar kommuner initativ for økt gjennomsiktig og ansvarlig skattepraksis i sin offentlige virksomhet. Nå vil lokalpolitikere i «skatteparadisfrie» kommuner og regioner et internasjonalt nettverk.

– Jag tycker att det är djupt omoraliskt att skattefinansierade verksamheter försöker trolla bort vinst för att slippa att betala skatt. Om vi stoppar skatteflykten kommer vi att kunna satsa mer pengar på kvalité i välfärden. Carina Nilsson, kommunalråd, Socialdemokraterna i Malmö

– Det måste vara vårt ansvar som politiker på alla nivåer att se till att varje skattekrona används till vår gemensamma välfärd och inte försvinner iväg till skatteparadis. Bertil Dahl, kommunalråd, Vänsterpartiet i Kalmar

– Alla människor förstår att vi inte kan bevara den gemensamma välfärden om våra skattemedel går till företag som inte själva ärligt betalar skatt. Kampen mot skatteparadisen måste vi helt enkelt vinna. Mobiliseringen har bara börjat och i Finland har vi god vind i seglen med initiativ i många kommuner. Thomas Wallgren, fullmäktigeledamot, Socialdemokraterna i Helsingfors, Finland

– Det är de lokala kommunerna som bär största ansvaret för ordning av välfärdsservicen och detta via skattefinansiering. Därför bör också kommunerna vara aktiva i kampen mot skatteflykten. Johannes Hirvaskoski, fullmäktigeledamot, Centern i Vanda, Finland

– Det er snakk om en konkurransevridende struktur få kjenner omfanget av. Skatteparadiser er ødeleggende for ærlige aktører, og rammer hardest fattige land, men også deg og meg. Skandinaviske, og ikke minst u-land, hadde fått bedre infrastruktur, helse- og  utdanningstilbud. Bistand blir overflødig om vi avskaffer denne konstruerte svindelen. Lars Giæver, kommunestyrerepresentant, Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer kommune

– Skatteparadis er organisert og legelisert skattesvindel og fører til at det blir mindre velferdsgoder til allminnelige folk. De underbygger en parasittisk rovkapitalisme som stjeler fra fellesskapet, jorden og fremtidige generasjoner. Øyvind Solum, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Nesodden kommune

– Skatteparadis er i realiteten legalisert kriminalitet. Her kan man unndra store formuer fra beskatning, samtskjule overskudd fra kriminalitet. Hvis vi skal lykkes med å bevare velferdssamfunnene våre og bekjempe verdens fattigdom er vi nødt til å bli kvitt skatteparadisene. Even Gran, kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Horten kommune

– I think it’s financial suicide for the public sector to support companies that evade taxes. Local action will support and promote international legislation”. Ian Eiloart, Liberal Democrat, Member of Lewes District Council, UK