Underskrevet av Attac Norge, Handelskampanjen, Nei til EU og Ungdom mot EU.

Fredag 4. april kl. 12-13.00
Litteraturhuset, Oslo.

Markering mot TTIP utenfor Litteraturhuset
Attac Norge markerte motstanden mot TTIP under næringsministerens presentasjon. Foto: Attac (gjenbruk tillatt i omtale av TTIP og Attac).

Fredag inviterer næringsminister Monica Mæland og EU-minister Vidar Helgesen til informasjonsmøte på Litteraturhuset. Der kommer de til å legge fram en rapport om hvordan den nye frihandelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) vil påvirke Norge, og norske interesser i utlandet.

–  TTIP-avtalen gjør at folkevalgte ikke kan drive med politikk. Store selskaper legger press på forhandlingene for å sikre at TTIP gir selskaper mer politisk makt, og vil fjerne våre viktigste reguleringer, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge.

Basert på det vi vet om avtalen så langt, mener Attac Norge og de underskrivende organisasjonene at TTIP-avtalen må stoppes. TTIP-avtalen er svært kontroversiell, av flere grunner:

 • Forhandlingene holdes i stor grad hemmelig for folket, mens storselskapene allerede ble konsultert før forhandlingene begynte. Storselskapene ønsker å fjerne «handelsbarrierer», og for dem er de såkalte handelsbarrierene våre mest verdifulle sosiale standarder og miljøreguleringer som arbeiderrettigheter, matsuverenitet, reguleringer av giftige kjemikalier, digitale rettigheter og finansreguleringer.
 • Avtalen legger til rette for «investor-stat»-tvisteløsninger, som betyr at utenlandske selskaper kan gå til sak og kreve erstatning dersom regjeringer fører en politikk som skader deres «fremtidige profitt».  Storselskapene får anledning til å utfordre både gamle og nye lover og regler i et internasjonalt tribunal, dette truer den miljø-, forbruker- og arbeidslivspolitikken som EU fører i dag.
 • EU og USA ønsker gjennom TTIP-avtalen en «harmonisering» av regelverket og å hindre reguleringer. Den mest liberale lovgivningen blir gjeldene praksis. Tollbarrierene er allerede lave mellom USA og EU så det er ikke et argument for TTIP-avtalen, det er de politiske hindringene partene ønsker å glatte ut. Om TTIP blir realisert, skal landene konsultere næringslivet og hverandre før de utarbeider reguleringer på forbrukerpolitikk, miljøpolitikk, arbeidslivs- og sysselsettingspolitikk, slik at reglene kan bli «harmonisert».
 • Nye EU-direktiver kommer til Norge via EØS. TTIP-avtalen vil også bli en mal for en tilsvarende avtale mellom EFTA og USA.

–          TTIP-avtalen er en trussel mot den norske modellen, fordi den gir store selskaper makt til å hindre sosiale standarder som gjør at selskapene tjener mindre penger, sier Slaatrem Titland.

Innholdet i TTIP-avtalen er hemmeligholdt. Forhandlingene foregår mellom Europakommisjonen og US Trade Representative, ingen andre får innsyn. Etter massivt press fra et samlet sivilsamfunn på begge sider av Atlanteren ble deler av et kapittel offentliggjort.

Et minstekrav fra Attac og de undertegnede organisasjonene er at forhandlingen må fryses frem til sivilsamfunnet og folkevalgte får fullt innsyn i innholdet til TTIP-avtalen og prosessen rundt forhandlingene. Motstanden mot TTIP-avtalen er også stor blant europeiske fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, den tyske landsorganisasjonen DGB har nå vedtatt å kreve full stans i forhandlingene.

Attac vil være tilstede på rapportlanseringen fredag, og være synlige i vårt krav til statsrådene.

Rapporten som presenteres blir presentert av en interdepartemental arbeidsgruppe som ble satt ned sommeren 2013.

TTIP står for den Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Se Attacs nettside om avtalen: ttip.no

Kontaktpersoner:
Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge: 95038128
Lise Rødland, nestleder i Attac Norge: 99253251.

Sivile organisasjoner og fagbevegelse mobiliserer stor for et alternativ til denne avtalen. La handel fungere for folk og klode!

Følgende organisasjoner er sluttet til Alternative Trade Mandate, et alternativ opprop til TTIP-avtalen:

 • Afrika Kontakt, Denmark
 • Arbeitsgemeinschaft Baeuerliche Landwirtschaft, Germany
 • Aitec, France
 • Alternative Trade Network, Greece
 • Attac Austria
 • Attac France
 • Attac Germany
 • Attac Hungary
 • Attac Spain
 • Both ENDS, Netherlands
 • CAWN
 • CNCD, Belgium
 • Colibri, Germany
 • Comhlamh, Ireland
 • Commission for Filipino migrant workers (Netherlands)
 • Corporate Europe Observatory, Brussels
 • Ecologistas en Accion, Spain
 • European Milkboard
 • Fair Trade Advocacy Office, Belgium
 • Fairwatch, Italy
 • FDCL, Germany
 • FIAN Germany
 • Food & Water Europe
 • Germanwatch, Germany
 • GMB, UK
 • Misereor, Germany
 • No Patents on Life!, Germany
 • Oxfam Germany
 • Philippinenbuero, Germany
 • Platform Aarde Boer Consument (Earth, Farmer, Consumer), Netherlands
 • Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe
 • PowerShift, Germany
 • Seattle to Brussels Network
 • SOMO, Netherlands
 • Terra Nuova, Italy
 • Trade Justice Movement, UK
 • Transnational Institute, Netherlands
 • Trocaire, Ireland
 • Védegylet, Hungary
 • War on Want, UK
 • WEED, Germany
 • World Development Movement, UK
 • Za Zemiata, Bulgaria
 • 11.11.11., Belgium

Our supporter organisations:

 • ActionAid Netherlands
 • Africa Roots Movement (Netherlands)
 • Afrikagrupperna, Sweden
 • Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN)
 • ASEED Europe
 • Attac Denmark
 • CEE Bankwatch Network, headquater Czech Republic
 • Clean Clothes Campaign Netherlands
 • Confederation paysanne (France)
 • Dutch section of Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Netherlands
 • European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 • FAIR TRADE HELLA, Greece
 • FIOM-CGIL (Metalworkers Federation), Italy
 • FIAN Netherlands
 • FNV, Netherlands
 • France Amérique Latine, France
 • Friends of the Earth Europe
 • Glopolis, Czech Republic
 • Hegoa, Spain
 • Indian Committee of the Netherlands
 • KOOP Natin, Netherlands
 • Milieu Defensie, Netherlands
 • National Peace and Justice Network, UK
 • ODG Catalonia, Spanish State
 • OIKOS, Netherlands
 • Philipinen Buro in Europe
 • Platform Aarde Boer Consumer, Netherlands
 • Platform for an economy based on sustainability and solidarity, Netherlands
 • Platform of Filipino migrant organizations, Europe
 • Respect Network in Europe
 • Stichting Oikos, Netherlands
 • STRO, Netherlands
 • Supermacht, Netherlands
 • Terra Nueva, Italy
 • Traidcraft, UK
 • Transnational Migrant Platform (TMP)
 • TRUSTED Migrants, Netherlands
 • La Via Campesina Europe
 • Wemos, Netherlands
 • XminY, Netherlands

We also have supporters outside of Europe. The following groups and networks endorsed the ATM document :

 • Alianza social continental (Latin America)
 • Common Frontiers, Canada
 • EU-ASEAN Regional Campaign Network, Asia
 • Focus on the Global South, Asia
 • Plataforma interamericana de derechos humanos, democracia y desarollo, Latin America
 • Polaris Institute, Canada
 • Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio, Mexico
 • Réseau québécois sur l’intégration continentale, Canada
 • Trade Justice Network, Canada
 • Attac Argentina
 • Comision national de Enlace, Ecuador
 • Ecuador Decide
 • Indonesia for Global Justice
 • Institute for policy studies – Global Economy Project, USA
 • Kromantse Foundation, Ghana
 • Monitoring Sustainability of Globalization, Malaysia
 • Social Development Cooperative, Ghana
 • Unitad Ecologica Salvadorena, Salvador