Mens resten av Europa er i krise, koser IKEA-gründer Ingvar Kamprad seg i skatteparadis. Han har aldri lagt skjul at han ikke liker skatt, og gjør alt for å unngå den. 12. april aksjonener det europeiske Attac-nettverket mot IKEA og skatteparadis.

Bak fasaden: Hva driver IKEA med?, spør Roswitha Rosner fra Attacs Skattegruppe. Foto: Daniel S. / Wikimedia Commons.
Bak fasaden: Hva driver IKEA med?, spør Roswitha Rosner fra Attacs Skattegruppe. Foto: Daniel S. / Wikimedia Commons.

Krisen i Europa frarøver millioner av mennesker livskvalitet og – perspektiv.  De landene som er truffet sterkest er Hellas, Portugal, Spania og Irland. Her har fattigdom og arbeidsledighet nådd dramatiske høyder. I disse landene har kuttene ført til enorme konsekvenser for store deler av befolkningen, mens et lite mindretall blir rikere og rikere.

For en rekke store selskaper har fortjenesten i den siste tiden vært formidabel. Men dette bidrar ikke til noen løsning av krisen, men er derimot en del av problemet: aggressiv skatteplanlegging har som mål å flytte selskapers overskudd til lavskatteland, også kalt skatteparadis. Vi har hørt om Facebook, Google og Starbucks som med stor fantasi bruker skattetriks for å redusere selskapsskatten. Flere har innsett av hvis vi skal opprettholde velferdsordninger må skatteunndragelse stoppes og smutthullene tettes.

Et annet eksempel er Ikea, et selskap som har gjort store anstrengelser for å unngå å legge igjen noe i felleskassa. Konsernet Ingka Holding B.V. i Leiden, Nederland er morselskapet til alle nasjonale Ikea-hus. Ikea grunderen er også eier av Ikano Bank i Luxemburg og Ikea stiftelsen Interogo finner vi i Liechtenstein. Videre har Ikea en rekke datterselskaper i Karibia, de britiske Jomfruøyene, på Kypros og Curacao, mens Ingvar Kamprad, som er en av de rikeste mennesker i verden, bor i Sveits. Han har aldri lagt skjul på det faktum at skatt er noe han ikke liker, og han vil gjøre alt for å unngå den.

Attac vil ikke akseptere at selskapers overskudd havner i skatteparadiser i stedet for i slunkne statskasser. I mai 2014 er det europeiske valg og Attac oppfordrer regjeringene i EU-kommisjonen og parlamentet om å sette en stopper for skattejuks og fantasifulle skattetriks. Derfor vil det europeiske Attac-nettverket 12. april aksjonere foran Ikea-varehus i mange land. Attac Norge støtter markeringen og ber også norske stortingsrepresentanter om å gjøre det umulig for internasjonale storkonsern å flytte penger bare for å minimere skatten. Annerledeslandet Norge er ingen unntak. Det vet Skattedirektoratet og Økokrim mye om.

 

Roswitha Rosner
medlem i Attacs skattegruppe

Publisert i Klassekampen 9. april 2014.

Roswitha Rosner