Attac Norge mener det er viktig å korrigere feilaktig framstilling av organiasjonen i Aftenposten-saken «Lever utrygt av u-hjelp». Debatten om infostøtten fra Utenriksdepartementet er ingen bistandsdebatt, og Attac informerer ikke om norsk bistand. Våre kjernesaker som finansskatt, skatteparadis og global ulikhet retter seg mot usosiale strukturer langt utenfor bistanden. Derfor sørger vi nå ikke for vår syke mor. Debatten om infostøtten til Utenriksdepartementet er politisk – ønsker vi informasjon som ikke er godkjent av den til enhver tid sittende regjering?

Attac befinner seg ikke «et stykke ut på den politiske venstresiden». Vi har hatt ledere, styremedlemmer, frivillige og medlemmer med bakgrunn fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF – ja til og med fra Venstre. Høyre-kommunen Ulsteinvik var de første til å slutte seg til vår «skatteparadisfri sone»-kampanje. I alle tilfeller er politiske tilhørighet urelevant i denne debatten. Saken handler om tilgang til uavhengig, kompetent og forståelig informasjon til den norske befolkning.

Publisert i Aftenposten 2. juni 2014.