Reiulf Steen fra hans tid som nestleder i Attac i 2005.
Reiulf Steen fra hans tid som nestleder i Attac i 2005.

Reiulf Steen ble valgt inn som nestleder i Attac Norge mot slutten av sitt politiske virke våren 2005. Den da 72-årige arbeiderpartiveteranen kom inn i en ung organisasjon der også snittalderen på det øvrige lederskapet og de fleste aktivistene lå godt under 30 år. Alt lå tilrette for at Reiulfs engasjement i Attac skulle bli av symbolsk karakter – et navn som hadde gitt oss sitt godkjentstempel.

Slik ble det ikke. Vi ble kjent med en dedikert og målrettet person med stor interesse for samtidspolitikk og solidaritetsspørsmål – en fredsmann og en rettferdighetsforkjemper. Vi husker ham som en strateg med politisk kløkt og ambisjoner, men også en som interesserte seg i saker av mer organsiatorisk art. Der den unge garde i organisasjonen jobbet for å få til et levedyktig trykt medlemsblad, insisterte Reiulf på en digital fremtid og argumenterte hardt for å legge om til nettpublikasjon – en sak han til slutt måtte gi tapt.

Vi minnes Reiulf som en lun og varm person, alltid med pipa klar i jakkelomma. En som kunne bli harmdirrende engasjert. En formidabel taler, men også en som alltid lyttet med interesse til alle og møtte alle med respekt. Dette hindret ham imidlertid aldri i å si klart ifra om hva han mente om et forslag. Han var aldri redd for å være direkte. Han hadde utallige historier fra arbeiderbeveglsens store ledere og fra sin karriere i utenrikspolitikken og i diplomatiet, men disse ble bare hentet fram for å illustrere et poeng av politisk relevans. Reiulf mimret aldri, han var opptatt av verden i dag og av fremtiden.

Sykdommen var det eneste som holdt ham tilbake, og etterhvert ble det for tungt med politiske verv. Siden da har vi holdt kontakten på epost. En epost fra Reiulf var alltid lang, personlig og innholdsrik, med politiske analyser av dagsaktuelle saker, og kunne typisk dette ned i innboksen i to-tiden om natten.

Med Reiulfs bortgang har vi mistet en av Norges store politiske skikkelser og et varmt menneske. Vår dypeste medfølelse til hans familie og til alle som stod ham nær.

 

Marte Nilsen og Maria S. Walberg, tidligere leder og nestleder i Attac Norge.