Vil du slutte deg til oppropet? Send en epost til attac@attac.no!

Forløpende informasjon på Facebook, trykk her.

Vekkerklokka JPG

Politikerne sover i timen:
TISA-avtalen er et angrep på demokrati og velferd

Europeisk aksjonsdag 11. oktober mot den nye store Frihandelsavtalen for tjenester (TISA)
Møt opp på Eidsvolls plass, Stortinget, lørdag 11.oktober kl. 14.00

Se alle demonstrasjonene som arrangeres av Attac sitt nettverk her!

TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil gjøre det obligatorisk å konkurranseutsette og privatisere nesten alle offentlige tjenester i Norge. Alle markeder skal åpnes opp for konkurranse fra de største utenlandske selskapene. Det blir ulovlig å utvide offentlig sektor. Finansreguleringer kan bli skrudd tilbake til tiden før finanskrisen. Personvernet blir svekket, fordi informasjonen om deg skal flyte fritt. Avtalen forhandles fram i hemmelighet og med Norge som aktiv pådriver.

TISA er en avtale som beskytter store næringsinteresser mot demokratiet. TISA forhandles frem utenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og dreier seg ikke om handel i normal forstand. Alle demokratiske reguleringer som hindrer store selskapers profitt skal vekk.

TISA-avtalen vil ramme alle tjenestesektorer, og er et angrep på reguleringer innen transport, vannforsyning, post, TV, radio, bygg og anlegg, detaljhandel, utdanning, miljø, forbrukerbeskyttelse, finans- og forsikringstjenester, helse- og sosialtjenester, turisme og regulering av tjenester innen fritid, kultur og sport.

Avtalen forhandles fram av en gruppe på 50 land som kaller seg for «Really Good Friends of Services». Sannheten er at de snarere er riktig gode venner av multinasjonale selskaper i tjenestesektoren.
De hemmelige forhandlingene har pågått i flere år, men ingen politikere har engasjert seg i saken. De lar handelsbyråkratene styre alt. Politikerne sover i timen, og vi må vekke dem! Demokratiet og velferden vår er truet. Men vi har stoppet lignende avtaler før og vil gjøre det igjen.

Vi vet hva konsekvensene av en slik avtale blir: Mer privatisering og flere angrep på arbeidsrettigheter og reguleringer som styrker oss som samfunn. Vi godtar ikke forhandlinger bak lukkede dører.
Attac og de tilsluttede organisasjonene krever at norske myndigheter ikke driver hestehandel med vårt demokrati.

Tilsluttede organisasjoner:
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk Transportarbeiderforening
Nei til EU
Oslo Nei til EU
NTL UiO
NTL Sentralforvaltningen
Latin-amerikagruppene i Norge (LAG)
Handelskampanjen
For Velferdsstaten
Motmakt Oslo
Rødt
Sosialistisk Ungodm
Industri Energi Ungdom

Petter Slaatrem Titland