NHO presenterer i morgen rapporten «Transatlantisk frihandel og Norge». Rapporten er skrevet for NHO av NUPI og Norstella. Kristin Skogen Lund hevdet denne uken at «Norge bør knytte seg til TTIP og ta del i den økonomiske veksten som forventes å komme».

– Skogen Lund baserer seg på informasjon som er avskrevet i debatten om TTIP. NHO er utdaterte og tar feil når de mener avtalen vil føre til økonomisk vekst, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac.

Det mest optimistiske scenarioet NHO-rapporten viser til spår en norsk utvikling i BNP mellom 0,08 og 0,19 prosent. For EU og USA mente man at BNP-veksten ville være mellom 0,5 og 0,01 prosent. Rapporten er skrevet i august og baserer seg på undersøkelser som siden har blitt avskrevet som optimistiske. Daværende handelskomissær i EU Karel De Gucht måtte på et toppmøte om TTIP i april trekke tilbake påstander om den økonomisk gevinsten.

TTIP fører til mindre vekst, mer ulikhet og tap av arbeidsplasser

TTIP-avtalen legger opp til å fjerne viktige reguleringer innen mat, helse og giftstoffer. Utregningene NHO viser til baserer seg på kritiserte modeller som ikke tar for seg sosiale kostnader og helsekostnader ved å bygge ned regelverket gjennom TTIP. Utregningene tar for gitt at alle som mister jobben på grunn av TTIP øyeblikkelig finner en ny jobb. Omstillingskostnadene er ikke medregnet i modellen.

Tufts University publiserte i oktober en ny undersøkelse av de økonomiske konsekvensene av TTIP. De brukte den anerkjente FN-modellen Global Policy Model som tar hensyn til omstillingskostnadene.

– NHO ønsker en avtale som fører til fall i BNP, mer ulikhet, lavere lønninger og økt arbeidsløshet. Det beste for Norge og Europa er om avtalen skrotes, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac.

Funnene i rapporten til Tufts er som følger:

 • TTIP fører til nedgang i netto ekport i løpet av en tiårsperiode
  Nordiske landene, -2,07 % av BNP
  Frankrike -1,9%
  Tyskland -1,14%
  Storbritannia -0,95%
 • Netto tap i BNP
  Norden -0,5%
  Frankrike -0,48%
  Tyskland -0,29%

 

 • Nedgang lønn
  Frankrike 5500 euro per arbeidstaker
  Norden 4800
  UK 4200
  Tyskland 3400
 • Tap av arbeidsplasser: 600 000 i hele EUNorden -223 000 jobber
  Tyskland -134 000
  Frankrike -130 000
  Sør-Europa -90 000
 • Økt andelen vekst som flyttes fra arbeidsinntekt til kapitalinntekt, og som fører til økt ulikhet
  Frankrike 8 % av BNP flyttes fra arbeidsinntekt til kapitalinntekt
  Storbritannia 7%
  Tyskland og Norden 4%
 • Nedgang i skatteinntekter. Skatt på salg og MVA-inntekt synke i alle EU-land, mest i Frankrike (-0,64%)
 • Mer finansiell ustabilitet
  Når eksportinntekter, lønnsandeler og skatteinntekt synker, må man kompansere på andre måter. Investeringer må sørge for dette, og man blir tvunget til å låne ut mer penger for å stimulerer vekst i økonomien. Lånefinansiert vekst som vi så før finanskrisen.
Petter Slaatrem Titland