I slutten av oktober beskrev Unicef i en rapport hvordan finanskrisen i dag påvirker barns levekår i de 41 rikeste industrinasjonene. Det dystre tallet er at 76,5 millioner barn lever under fattigdomsgrensen i disse nasjonene. Dette er 2,6 millioner mer enn i finanskrisens år 2008. I vesentlig grad er det barn i Sør-Europa som er berørt av utviklingen, i tillegg til de baltiske landene, Island, Irland og Luxemburg – som forøvrig er et av de rikeste landene i Europa. I mange av disse landene er gjennomsnittsinntekten sterk redusert de siste årene. I 23 av 41 land er årsaken til økt barnefattigdom direkte knyttet til finanskrisen, skriver Unicef. 7,5 millioner unge mennesker mellom 15 – 24 år vokser opp uten å få en utdannelse eller å ha mulighet til å studere. Dette er en million mer enn i 2008.

Da finanssektoren kollapset ble bankene reddet med store statlige redningspakker som førte til en ukontrollert vekst i statsgjelden. For den vanlige befolkningen ble dette fulgt av statlige sparepakker som går utover ernæring, skole, utdannelse, helsevesen, sosiale sikkerhetsnett og som reduserer de sjansene barn og unge vil ha i fremtiden. Troikaen, bestående av IMF, EU og Den europeiske sentralbanken presser landene til å kutte i utgifter, privatisere velferdstjenester, selge unna felles statlig eiendom og redusere antall ansatte i offentlig sektor. Å spare seg til fant har aldri vært vellykket. Likevel blir nettopp dette anbefalt som medisinen som skal helbrede et sykt finanssystem. Vi ser en aggressiv kuttpolitikk som treffer befolkningen hardt, spesiell svake barnefamilier. Det er ingen økonomisk nødvendig i det, men en politisk beslutning. Det er de rikeste som har tjent og fortsatt tjener, store summer i et deregulert finanssystem, men det er de svakeste som skal betale regningen. Inntekten til store deler av befolkningen stagnerer eller går tilbake, mens inntekten til de rike bare øker og øker. Vi ser det her hjemme også. Inntektsforskjellene øker samtidig som det gis mest skattelette til de rikeste, mens man tukler med barnetillegget til uføretrygdede.

Blir redningspakker og sparepakker til julepakker?

Roswitha Rosner

Medlem i Attacs skattegruppe

Roswitha Rosner