Alexandra Strickner, leder i Attac Østerrike.
Alexandra Strickner, leder i Attac Østerrike.

Attac Norge stiller seg bak denne uttalselsen fra vår søsterorganisasjon i Østerrike.

Forrige uke annonserte Europakommisjonen konkrete steg for å øke åpenheten om forhandlingene om TTIP-avtalen og publikasjoner av nye TTIP-dokumenter. For det globaliseringskritiske nettverket Attac er dette et svar på det massive presset fra sivilsamfunnet. Dessverre forblir dette «åpenhetsinitiativet» først og fremst et PR-stunt. EU holder fast ved den avstengte linjen de har lagt seg på.

– Tiltakene som er blitt annonsert er steg i rett retning, men er på ingen måte tilstrekkelig. Tiltakene tillater oss ingen seriøs offentlig diskusjon og evaluering av TTIP-forslagene og er derfor ingen demokratisk prosess, sier Alexandra Strickner, leder i Attac Østerrike. – For å vurdere farene ved avtalen og selskapers innflytelse på TTIP er innbyggere mer avhengige av å stole på de allerede lekkede dokumentene.

Attac kritiserer at det ikke er planlagt noen publisering av forhandlingskapitlene i avtalen. Kun disse dokumentene vil kunne gi en vurdering av hva som står på spill i TTIP-forhandlingene. Å publisere EUs mandat i forhandlingene er ikke tilstrekkelig for en slik vurdering.

I tillegg kritiserte Attac folkevalgte parlamentarikere og EU-myndigheter for at mesteparten TTIP-forhandlingenes tekst bare kan ses i hemmelige leserom hvor man ikke en gang kan ta notater.

– Dette er det motsatte av åpenhet og er et hån mot demokratiet vårt, sier Strickner.

Initiativet for offentliggjøring av selskapers lobbykontakter er begrenset til Handelskommisæren, hennes kabinett og leder for generaldirektoratet for handel. TTIP-forhandlingene ledes derimot hovedsaklig av andre tjenestemenn innen Europakommisjonen.

Dermed blir personene som har lobbet mest på vegne av selskaper unntatt «åpenhetsinitiativet», kritiserer Attac.