– I verste fall vil all statlig støtte utfordres, fordi den blir sett på som handelsvridende, sier leder i Attac Norge, Petter Slaatrem Titland til Klassekampen fredag 12. desember. Les hele artikkelen her.

Fagforbundet følger opp saken:

– Avtalen vil rokke ved noe av fundamentet Norge bygger sin kulturpolitikk på. Som at kulturen ikke er en handelsvare, men en del av samfunnsstrukturen, sier Roger Haga Heimli fra Fagforbundets arbeidsutvalg til samme avis lørdag. Les hele saken her.

Statssekretær Morten Høglund fra Nærings- og fiskeridepartementet innrømmer at han ikke kan garantere at kulturfeltet er skjermet fra TISA-avtalen Norge er i forhandlinger om.

– Vi har offentliggjort våre åpningstilbud i forhandlingene og vil tilstrebe så stor offentlighet som mulig. Jeg sitter ikke med en oversikt over alle krav som er kommet fra andre land i forhandlingene, sa Høglund til Klassekampen.

 

Petter Slaatrem Titland