På lørdag arrangerer de sosiale bevegelsene i Spania demonstrasjonene «Marsj for endring». Under følger en pressemelding om arrangementet publisert av Podemos Norge, som holder en markering i Oslo samme dag.

Les intervju med Podemos’ talsperson i Norge, Angél Valiente på Manifest Tidsskrift
Kom på Attacs arrangement «Ungdom, Europa og Podemos» på lørdag kl. 16.00.

På Youngstorget lørdag 31. januar kl. 14 markerer Podemos Norge støtte til den massive demonstrasjonen som det nylig etablerte spanske partiet Podemos* organiserer i Madrid samme dag. Under navnet «Marsj for endring» tar demonstrasjonen sikte på å synliggjøre den massive sosiale støtten som Podemos har generert i løpet av 2014.

Podemos ble ikke startet før i januar 2014, men bare fire måneder senere ble det valgt inn i Europaparlamentet. Siden har vi stått på for å organisere oss og vokse. Per i dag har partiet over 300 000 medlemmer i Spania. Tusenvis av støttespillere har jobbet sammen for å utforme og velge partiets organisasjonsform, etiske prinsipper og politiske plattform.

Den organisatoriske prosessen som Podemos har påbegynt vil avsluttes medvalg av representanter som skal betjene partiets utøvende organer. En annen regjering er mulig å oppnå og det starter med å fylle gatene den 31. januar. Podemos har som mål å gjenopprette de demokratiske institusjonene og den aktive rollen til samfunnsborgeren.

Derfor mener vi at tiden har kommet for å ta til gatene for å vise borgerne vår entusiasme og vilje til endring. Vi vil vise at samfunnets flertall – fra Athen til Madrid – ønsker å gjenopprette demokratiet til vårt felles beste.

Medlemmer og støttespillere av Podemos som bor utenfor Spania ønsker å ta del i og støtte arrangementet i Madrid, enten ved å delta personlig i «Marsj for endring» eller ved å delta i ulike markeringer som organiseres i byer hvor det er opprettet en Podemos gruppe.

I Oslo samles vi på Youngstorget for å markere vår støtte og deltakelse. Det er tid for folk, det er tid for endring. I eller utenfor Spania, sammen kan vi!

 

*På spansk betyr Podemos «Vi kan»

Petter Slaatrem Titland