#15_2


Annonsen på Facebook

Arrangører: Attac, Norges Sosiale Forum, LO Oslo

Sted: Eidsvolls plass, Oslo

Søndag 15. februar er det markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. I Aten er det ventet 70 000 mennesker. Slik markerer folk over hele Europa støtten til Hellas før EUs finansministre møtes i Brussel på mandag. Hellas står i fare for å gå konkurs ved utgangen av februar, dersom Hellas og EU ikke kommer til enighet om gjeldskrisen i landet.

Hellas’ nyvalgte regjering ønsker å stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette, vil grekerne be om et overgangslån på seks måneder.

Dette pusterommet vil også gi den greske regjeringen mulighet til å presentere sitt forslag for hvordan Hellas og EU kan komme til enighet om en løsning på gjeldskrisen. Det greske alternativet vil innebære en restrukturering av gjelden og en endring av innstrammingskravene som har fulgt med lånene fra EU.

En rekke politiske ledere i EU har signalisert at den greske regjeringen ikke får innfridd sine krav. Innstrammingspolitikken skal fortsette. Greske velgeres klare ønske om en ny retning for Hellas vil ikke bli hørt.
Med bakgrunn i den humanitære krisen som utspiller seg i Hellas, støtter vi den greske regjeringens ønske om et alternativ til innstrammingspolitikken.

Et overgangslån vil sørge for at en demokratisk valgt regjering får sjansen til å presentere den politikken greske velgere har stemt frem. Derfor sier vi: La Hellas puste – fjern kuttkravene!

Appellanter: Petter Slaatrem Titland (Attac), Nina Skranefjell (Norges sosiale forum), Roy Pedersen (LO Oslo), Ingrid Fiskaa (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) mfl.

Petter Slaatrem Titland