TISA engasjerer mange, men burde engasjere enda flere. Alle som får høre om avtalen, og de mulige konsekvensene av den blir opprørt. Derfor er det vår jobb i Attac å gjøre enda flere oppmerksomme på avtalen. Slik kan vi tvinge fram åpenhet fra myndighetene og stoppe avtalen eller hvertfall de verste utfallene av den.

For at vi skal klare å få opp engasjementet blant folk og bygge en folkebevegelse mot TISA er det viktig med lokalt engasjement. Det er ikke så mye som skal til for å få i gang lokale initiativ og få folk engasjert. Hvis du har et ønske om å engasjere deg kan du arrangere et informasjonsmøte i ditt nærmiljø.

Ting å huske på når du skal arrangere et informasjonsmøte:

  • Finn likesinnede: foruten Attac jobber blant annet også Nei til EU, Fagforbundet, NTL, Fellesorganisasjonen (FO), El & It-forbundet, SV, SP og Rødt med TISA. Ta kontakt med lokale avdelinger og lokalpolitikere.
  • Finn et lokale som passer: det kan være en pub, seminarrom ved universitet, høyskole eller folkehøyskoler, bibliotek etc.
  • Få tak i noen som kan holde en innledning om TISA: du kan kontakte oss i Attac. Ellers finnes det kanskje også noen i nærmiljøet ditt som kan holde innledning.
  • Mobilisering: foruten bruk av sosiale media kan du kontakte politiske parti, lokale organisasjoner og fagforeninger. Du kan også kontakte Attac slik at vi sender ut melding om arrangementet til Attacs medlemmer i ditt distrikt. Del ut flygeblader, bare ta kontakt med kontoret så sender vi deg flotte og informative flygeblader. Bruk lokalavisen til å reklamere for arrangementet ditt. Hvis du føler deg komfortabel med å skrive kan du sende inn en kronikk om TISA, du kan få med deg flere til å skrive under. Spør lokalpolitikere eller tillitsvalgte i fagforeninger.
  • Markeringer: Den 18. april er den internasjonale markeringsdagen mot TISA-avtalen. I Arendal arrangerer det nystartede Attac-laget en marsj mot TISA, dette gjør de i samarbeid med fagforeninger og politiske parti. Man trenger ikke være forankret i et Attac-lokallag for å arrangere noe, ved forrige internasjonale aksjonsdag 11. oktober slo Attac-medlemmer seg sammen med Fagforbundet i Bodø og arrangerte en markering mot TISA på Torget.
Fra Attac Norges TISA-markering 11.oktober 2014
Fra Attac Norges TISA-markering 11.oktober 2014

For mer informasjon om TISA:

http://ny.attac.no/stopp-tisa/

http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/eu-dokument-om-tisa-avtale-forsterker-uro/

http://www.neitileu.no/kunnskapsbank/ttip_tisa

http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=12837

Attacs løpeseddel:

http://ny.attac.no/stopp-tisa/tisa-lopeseddel/

 

Ta kontakt med oss på attac@attac.no