Den norske Attac-delegasjonen bestod av leder Petter Slaatrem Titland, nestlederne Hanne Iglebæk Christensen og Lise Rødland, og tidligere nestleder (nå i arbeidsutvalget) Hanna Karv.