Nye medlemmer i Attac Norge 2010 - 2015

Siden i fjor høst har grafene for Attac bare pekt oppover. Avsløringene om investeringsavtalene TTIPog TISA har ført til et voldsomt engasjement, og mange har meldt seg inn i Attac for å kunne stoppe avtalene. I løpet årets fem første måneder har vi fått flere medlemmer enn vi fikk i hele fjor.

– Vi er glade for medlemsveksten, men egentlig burde vi ha mange flere. Folk vil ikke ha overnasjonale søksmål mot demokratiske vedtak, frys- og skralle-klausuler som tvinger fram privatisering eller en handelspolitikk som har storselskapers profitt som hovedmål. Det er mange flere enn våre rundt 2300 medlemmer som mener dette, men skal vi klare å stoppe dette så må vi ha en enda sterkere bevegelse. Vi trenger at alle som reagerer på dette tar steget og melder seg inn, og vi trenger flere aktive medlemmer som kan hjelpe oss i det politiske arbeidet, sier leder Petter Slaatrem Titland.

Er du ikke allerede medlem kan du bli det her.