fly
Wikileaks har sluppet 17 dokumenter fra TISA-forhandlingene. Lekkasjene bekrefter mye av det som har blitt advart om, og viser også at avtalen kommer til å få vidtrekkende konsekvenser for mange sektorer.

Foreløpig har ikke så mange rukket å finlese dokumentene, men noen organisasjoner har allerede fått sett på tekstene. Vi starter med hva som har kommet fram om internasjonal transport.

Den internasjonale føderasjonen av transportarbeidere (ITF) er bekymret for konsekvensene for arbeidere i luftfarten og sjøfarten. TISA-avtalen vil ifølge ITF deregulere for å gi store shipping-selskaper økt makt i forhandlinger om havnetjenester, og konsolidere makten til globale havneoperatører. I luftfarten vil den i større grad åpne for utflagging til de landene med lukrative forretningsvilkår, på samme måte som rederier allerede gjør i dag.
ITF mener TISA innebærer at luftfartsreguleringen vil ikke lenger være et myndighetsansvar. Istedet er det lagt opp til at myndighetenes hovedansvar er å sørge for «like vilkår for internasjonale selskaper». ITF frykter derfor at mulighetene fagforeninger og andre interessegrupper har til å påvirke nasjonale myndigheters avgjørelser blir undergravd med TISA.
Ekstra spesielt er det at det ikke er noen diskusjon av sikkerhetsstandarder for luftfart med TISA, og det legges opp til at økonomisk regulering kan sees helt frikoblet fra sikkerhetsstandarder.
Dagens luftfart er regulert av avtaleverket i International Civil Aviation Organisation (ICAO), men tekst i de lekkede dokumentene innebærer at TISA vil overkjøre dette regelverket der det er konflikt. Slik blir reguleringene av luftfarten overlatt fullstendig til internasjonale markedskrefter og avgjørelser tatt i akjseselskapenes styrerom.

Bakkemannskap på flyplasser har lenge vært under hardt press med stadig konkurranseutsetting, der konkurransen ofte dreier seg om hvem som tilbyr arbeiderne dårligst forhold og dermed billigst pris. Med TISA så kommer dette trenden også til omfatte teknisk vedlikehold, ved at dette markedet blir åpnet for internasjonal liberalisering. ITF oppfatter generelt TISA som en ideologisk begrunnet avtale, der målet er minst mulig myndighetskontroll, best mulig vilkår for multinasjonale selskaper og en undergraving av fagforeningers innflytelse.

Bestemmelsene om transporttjenester i TISA setter opp store hindre for myndigheter som ønsker å selv investere i, styre og drifte nasjonal infrastruktur, beskytte godt arbeidsmiljø og ha ryddige arbeidsforhold i transportsektoren, mener ITF.

Sett fra Norge så er det tydelig at dette vil gå hånd i handske med den utviklingen vi allerede har sett i rundt Norwegian (med forsøk på utflagging for å undergrave lønns- og arbeidsforhold), eller i havnekonfliktene rundtom i landet.