Næringsminister Monica Mæland mener det ikke er grunn til å frykte investor-stat-domstolen, fordi selskapet bare vinner 25 prosent av sakene. Attac vil nyansere bildet:

Fra Vårt Land, 14. august:

Denne uken fikk næringsminister Monica Mæland spørsmål fra Vårt Land om hvordan Norge skal sikre seg mot store erstatningskrav om store selskaper trekker oss for retten. Hun svarte at søksmål i seg selv ikke automatisk sikrer seier, og viste til at bare en av fire kjente søksmål har endt med investorseier.

Det argumentet er ikke holdbart, i beste fall unyansert, mener Attac-leder Petter S. Titland. Han sier søksmål fra selskaper uansett vil bli kostbare, uavhengig av om selskapet vinner full seier eller ei.

– En stor andel søksmål ender i forlik. Det kan riktignok føre til at erstatningssummen blir litt lavere enn i det opprinnelige søksmålet. Like fullt er det snakk om store summer.

Spesielt er hemmeligholdet rundt forlik problematiske, mener Attac-lederen. I en stor andel av sakene er ikke forliket kjent for offentligheten. Sivilsamfunnet får ikke innblikk i hvor god avtale selskapet har fått med forliket.

Erstatningstruslene kan også få myndighetene til å gå tilbake på, eller formilde, lover for å slippe erstatning, sier Titland. Han bruker en sak som endte i forlik fra Tyskland som eksempel – der svenske Vattenfall hadde investert i et kullkraftverk i Hamburg ved en av byens elver. Da Hamburg skjerpet lovverket for giftdeponi lokalt, saksøkte Vattenfall. Det endte i forlik, men det innebar at Hamburg trakk lovverket tilbake. I stedet innførte de et mildere regelverk.

Petter Slaatrem Titland