tisa-minus-uruguaytisa-minus-uruguayUruguay har annonsert at de kommer til å trekke seg fra TISA-forhandlingene «av hensyn til utviklingen i landet». Norge bør følge etter.

  • Hvis norske politikere er like demokratisk innstilte som de uruguayanske, blir det ingen TISA-avtale, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac.

Forrige helg vedtok regjeringskoalisjonen Frente Amplio (FA) med 117 mot 22 stemmer å trekke seg fra forhandlingene om tjenesteavtalen TISA. Vedtaket ble fattet i koalisjonens øverste organ, før den ble igangsatt av regjeringen, fortalte turistminister Liliam Kechichián på en pressekonferanse i går.

I resolusjonen står det at innholdet i TISA-avtalen ikke er forenelig med det politiske programmet regjeringen har blitt valgt på.

  • Den urugayanske regjeringen trekker seg fordi politikken i TISA-avtalen ikke er politikken de er valgt til å gjennomføre. Vi forventer den samme holdningen fra vårt storting, sier Titland.

I Norge forhandler den blåblå regjeringen fram innholdet i TISA-avtalen, men Stortinget skal til slutt avgjøre om vi skal signere den. Når avtalen er ferdigforhandlet vil det være et enormt press på Norge til å godta avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i avtalen før den presenteres for Stortinget. Før den tid, er innholdet i avtalen hemmeligholdt. Store deler av avtaleteksten er lekket gjennom Wikileaks, slik at det er mulig å forutsi hva den kommer til å inneholde.

Den norske regjeringen er i mindretall på Stortinget, men TISA-avtalen vil avtalefeste Høyre- og Frp-politikk innen privatisering og konkurranseutsetting av tjenester.

  • Den uruguayanske regjeringen ville ikke bli presset til å føre politikk som de ikke hadde flertall for i befolkingen. Akkurat nå ser det ut som regjeringen vil bruke hemmelighold og internasjonale avtaler for å befeste politikken sin, sier Titland.

Det endelige vedtaket skal nå gjennom regjeringsapparatet og blir presentert av i løpet av oktober.

Vedtaket på spansk finner du her
http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1676

Por lo expuesto  y en atención a nuestra visión sobre el desarrollo integral de la Nación, enmarcado en las definiciones programáticas, declaración constitutiva y Estatutos de nuestro Frente Amplio, planteamos la inconveniencia de seguir participando de las negociaciones del TISA.

 

 

 

Petter Slaatrem Titland