TISA-avtalen ser ut til å rakne. Paraguay er neste land som vil trekke seg fra forhandlingene, ifølge Utenriksminister Børge Brende.

– Uroen fra Uruguay og Paraguay viser at noe skjer i TISA-kulissene. Dette er såpass dramatisk at vi trenger en oppdatering fra myndighetene om forhandlingene i TISA-avtalen, sier Attac-leder Petter Slaatrem Titland.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete tok tak i Attacs utspill da Uruguay trakk seg fra TISA-forhandlingene for to uker siden. Hun stilte følgende spørsmål til Utenriksministeren i Stortingets spørretime:

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden stadfeste at Attac sine opplysningar er korrekte, er det andre land som vurderer å trekkje seg frå forhandlingane, og er han kjend med kva moment det er som ligg i utkastet til TISA-avtale som regjeringa i Uruguay ikkje vil støtte?

Begrunnelse

Attac skriv på sine heimesider tysdag 8. september at regjeringskoalisjonen Frente Amplio (FA) førre helg avgjorde å trekkje landet frå forhandlingane kring TISA-avtala. I følgje Attac, står det i resolusjonen som blei lagt fram at innhaldet i TISA-avtala ikkje kan sameinast med det politiske programmet regjeringa har blitt vald på.

Børge Brende svarte følgende:

Svar

Børge Brende: Eg kan stadfeste at Uruguay har meldt frå om at dei ikkje lenger ønskjer å delta i TiSA-forhandlingane. Bakgrunnen for dette er ein resolusjon som er vedteken av sentrum-venstre- alliansen Nacional del Frente Amplio.

Resolusjonen viser til ei overordna politisk vurdering og har ingen referansar til spesifikke element i utkastet til TiSA-avtale. Utover dette kjenner eg ikkje til dei konkrete vurderingane Uruguay har gjort.

Når det gjeld andre land, har USA, som for tida har sekretariatsfunksjonen i TiSA, nyleg informert om at Paraguay ikkje lenger vil delta i TiSA-forhandlingane.

Foreløpig finnes det ikke noe søkbar informasjon om dette på nettet. Attac kommer tilbake med mer!

Nettsidene til spørretimen finner du her.

Petter Slaatrem Titland