Volkswagens fabrikk i Wolfsburg. CC-lisens.
Volkswagens fabrikk i Wolfsburg. CC-lisens.

Bilindustrien ville bevise at TTIP-avtalen var bra for alle. Det endte med at rapportforfatterne advarte om flere dødsfall og personskader.

Volkswagen-skandalen er en større trussel mot den tyske økonomien enn gjeldskrisa i Hellas, skriver The Guardian. Den tyske bilgiganten gjorde seg flid med å overliste utslippstestene, og forurenser 40 ganger mer enn lovlig.

Et av hovedargumentene for TTIP-avtalen mellom EU og USA er nettopp et enklere testsystem for bilindustrien. «Doble krasjtester» – en i EU og en i USA – har blitt latterliggjort som et eksempel på tungvinde regler som må fjernes. «Tekniske handelshindre» som dette gjør det bare dyrere og vanskeligere å selge biler. Det er ineffektivt å teste en bil to ganger, har det blitt sagt. Bilindustrien mener de kan spare 10 milliarder euro på å fjerne dobbeltestingen.

Nå viser det seg at 10 milliarder euro for bilindustrien er flere dødsfall og skader for befolkningen. De «doble krasjtestene» er langt fra like. Testene er bare enda et eksempel på hvordan lavere standarder vil bli ny lov gjennom TTIP-avtalen.

EUs sikkerhetsregler er 33 prosent tryggere enn USAs ved front- og sidekollisjon. Testene er annerledes ved «rollovers», hvor USA er sikrere. USAs tester viser færre skader på fotgjengere på grunn av lys. EU har færre ulykker ved bytte av fil på grunn av speil.

I sikkerhetstestene er det forskjell på personskadene. András Bàlint fra tekniske høyskolen Chalmers i Gøteborg er en av forfatterne og fraråder harmonisering av regelverk, da det vil øke antall dødsfall og skader i trafikken.

Rapporten er bestilt av Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) og den europeiske motparten ACEA. De ville bevise at sikkerhetstestene var den samme, for å styrke argumentet om å ta bort ulike testene. Slik ble det altså ikke.

Det europeiske transportsikkerhetsrådet (ETSC) som gir råd til EU-kommisjonen og EU-parlamentet advarer mot å innlemme dette i TTIP uten noe grundigere studie. De sier rett ut at forhandlerne setter liv i fare.

Ingen har nevnt muligheten for å harmonisere oppover, slik at man lager et regelverk med de beste sikkerhetsreglene fra EU og de beste sikkerhetsreglene i USA. Et slikt regelverk vil neppe bilindustrien ha.

Petter Slaatrem Titland