På lørdag arrangerer Attac, Fagforbundet, Folkeaksjonen mot TISA, Nei til EU og Handelskampanjen en stor demonstrasjon mot tjenesteavtalen TISA. I tillegg står 11 store forbund, miljøorganisasjoner og kvinneorganisasjoner bak initiativet.

Det er over 100 markeringer i hele Europa og flere steder i Norge, blant annet Mosjøen, Otta, Bergen og Trondheim.

  • Deltagerne på demonstrasjonen representerer en stor bredde av norsk yrkesliv og sivilsamfunn. Det viser hvor mange mennesker som blir berørt av TISA-avtalen, sier Petter Slaatrem Tiland, leder i Attac.

Denne uken er det forhandlinger i Géneve om TISA-avtalen. Til nå har partene diskutert rammeverket for avtalen, samt regelverk for hver sektor. Norge har en egen liste over sektorer de vil beskytte. Nå starter forhandlingene hvilke beskyttelser Norge er villig til gi fra seg. Norge har offensive interesser innen en rekke felt. For å få markedsagang i utlandet, må Norge gi fra seg enkelte markedsbegresninger her hjemme.

Sivilsamfunnet ble orientert om dette av Utenriksdepartementet i juni. UD fortalte at Norge har laget en liste over sektorer vi kan være villige til å forhandle bort, i bytte mot bedre vilkår for norske selskaper i utlandet.

  • Norge sitter nå og forhandler bort sektorer som til nå har vært beskyttet i TISA-forhandlingene uten politisk press. Det understreker hvor udemokratisk TISA-prosessen er, sier Titland.

Listen over sektorer Norge er villige til å forhandle bort, er ikke gjenstand for politisk diskusjon.

  • Vi vet at Norge har en liste over prioriterte innrømmelser. Vi har spurt om å se den, men ble avvist. Byråkrater kan dermed ende med å gjøre vurderinger som rammer helse, utdanning og offentlig sektor i Norge, sier Titland.

OM DEMONSTRASJONEN

1000-2000 ventede deltagere. Artister med scene, gode bildemuligheter. Appell ved Liv Signe Navarsete (SP), Lise Rødland (Attac) og Kjersti Barsok (NTL). Artister: Henning Kvitnes, Tove Bøygard og Harald Thune

OM FORHANDLINGENE

  • Den 14. forhandlingsrunden om TISA-avtalen foregår i Geneve denne uken.
  • Norge forhandler sammen med EU, USA og 19 andre land.
  • TISA-avtalen omfatter tjenester som helse, utdanning, vann, transport, finans og telekommunikasjon.
  • Landene har hver sin liste over sektorer de vil beskytte. Nå skal de forhandle om eventuelle innrømmelser.
  • Uruguay og Paraguay har varslet at de vil trekke seg.


OM TISA

TISA-avtalen skal lage et nytt regelverk for hvordan tjenestenæringen skal reguleres i Norge. Dette kan få konsekvenser for hvordan tjenester som post, telekom, vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, utdanning, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen byplanlegging og byutvikling og skal organiseres.

Flere organisasjoner og fagforbund frykter at TISA-avtalen vil føre økt konkurranseutsetting og privatisering av tjenester.

Regjeringen forhandler fram TISA-avtalen. Så langt er TISA-forhandlingene hemmelige, og ingen vet riktig hva Norge forhandler om bak lukkede dører.

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER

Folkeaksjonen mot TISA
Fagforbundet
Attac
Nei til EU
Handelskampanjen
For velferdsstaten
LO i Oslo
LO Kommune
Fagforbundet Oslo
Fellesorganisasjonen FO
Skolenes landsforbund
Musikernes fellesorganisasjon
EL og IT forbundet
Norsk Tjenestemannslag NTL
NTL Universitetet i Oslo
Postkom
Handel og Kontor
Industri Energi Ungdom
Lokomotivpersonalets forening Oslo
STOPP TISA/TTIP
Kvinnefronten
Kvinneruppa Ottar
Framtiden i våre hender FIVH Oslo
Changemaker
Norges Sosiale Forum
Greenpeace

I tillegg støtter Senterpartiet, Senterungdommen, MDG, Oslo MDG, AUF,SV, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, Feministisk Initiativ, Feministisk Ungdom, NKP og Ungkommunistene demonstrasjonen.

 

Petter Slaatrem Titland