illustrasjon med røykpakke

Phillip Morris saksøkte Australia for innføringen av nøytral innpakning av sigaretter. Dommen har falt og på grunn av tekniske forhold nådde de ikke frem med kravene sine. 

Av Lise Rødland, nestleder i Attac. 

Det ble i dag kjent at Phillip Morris tapte søksmålet sitt overfor Australia. Bakgrunnen for søksmålet var at Australia i 2010 vedtok å innføre nøytral innpakning av sigaretter som et folkehelsetiltak. Phillip Morris mente dette brøt med flere artikler i en bilateral investeringsavtale mellom Australia og Hong Kong, blant annet klausulen om generell behandling og beskyttelse.

Tvisteløsningsdomstolen saken var meldt inn for (Permanent Court of Arbitration) har nå dømt at de ikke har jurisdiksjon og derfor ikke vil gå videre med saken. På grunn av konfidensialitetshensyn er ikke domsavsigelsen offentliggjort enda.

Phillip Morris Asia kjøpte aksjer i Phillip Morris Australia i begynnelsen av 2011. Australia har tidligere argumentert for at lovforslaget om nøytral innpakning ble vedtatt i 2010 og at selskapet var godt kjent med dette når de kjøpte aksjene. Dette kan være grunnen til at domstolen har avvist saken.

Det betyr likevel ikke at andre land vil stå fritt til å innføre tilsvarende lovgivning. «Det er ingenting i dagens utfall som omhandler, eller på noen måte rettferdiggjør, nøytral innpakning i Australia eller noen andre steder,» sier Marc Firestone i Phillip Morris International til the Guardian.

Lise Rødland