Ønsker Monica Mæland debatt om TTIP eller mer støtte fra likesinnede?

Av Petter Slaatrem Titland, leder i Attac. Aftenposten, 11. mars 2016.

Det er vanskelig å få debatt om handelspolitikk. Mæland kan gjøre noen enkle grep for å få til det hun vil:

Hun kan behandle handelspolitikk i Stortinget. Mæland nevner investeringsavtalen som regjeringen prøvde å passere i stillhet i sommer. Domstolordningen for selskaper som var inkludert i avtalen gjorde at Mæland fikk refs av landets ledende jurister, men ville ikke offentliggjøre de juridiske vurderingene regjeringen hadde gjort.

Regjeringen igangsetter og forhandler, sier Mæland, Stortinget ratifiserer. Tror hun at Stortinget vil være et stempelorgan for regjeringen? Vil Mæland ha debatt om TTIP må en norsk variant behandles på Stortinget: Ut av bakrommet og inn i politiske arenaer. Det er vanskelig å overbevise folk om at dette er viktig når ingen politikere snakker om det.

Jeg er redd for at Mælands utspill ikke handler om å få mer debatt fra parter med motstridende interesser. Hun vil ha mer støtte fra parter som er enig med henne. For det er vanskelig å forsvare disse avtalene. Derfor har det også vært stille fra tilhengerne i Norge.

Petter Slaatrem Titland