Nettsakbilde

Lekkasjene fra TTIP-avtalen viser at den går lengre enn tidligere antatt. Den dekker også tjenestesektoren, og går lengre enn TISA-avtalen som Norge er med på.

Under reglementet for markedsadgang forplikter partene seg til å låse fremtidige politiske vedtak.

«Markedsadgang» handler om hvilke sektorer du er villig til å åpne for utenlandske selskap, enten det er snakk om privatisering eller konkurranseutsetting.

Til nå er det TISA-avtalen som skal lage et internasjonalt regelverk for tjenestesektoren. Norge er med i forhandlingene om TISA-avtalen, sammen med EU, USA og 19 andre land. TTIP-avtalen regulerer i hovedsak reglementet for varehandel- og produksjon. Men lekkasjen viser at den dekker mye mer.

  • Lekkasjene viser at TTIP-avtalen går lengre enn TISA-avtalen på å begrense politisk handlingsrom. Partene forplikter seg til å ikke vedta eller opprettholde tiltak som begrenser markedsadgangen innenfor en sektor.

Det betyr: TTIP handler ikke bare om å gjøre regler for mat, helse og forbrukerbeskyttelse lik i USA og EU. Det handler også om å forplikte seg til konkurranseutsetting og privatisering i tjenestesektorer. Her skal EU og USA føre opp lister av felt de vil skjerme fra konkurranseutsetting, akkurat som Norge gjør i TISA-avtalen. Disse listene ikke Attac sett.

  • Partene har lov til å opprettholde begrensninger på lokalt myndighetsnivå. Men man har ikke lov til å begrense markedsadgangen ytterligere etter avtalen er signert. Dette betyr at man ikke kan rekommunalisere deler av en tjenestesektor etter at avtalen er signert.
  • Avtalen hindrer tiltak som begrenser markedsadgangen, og tillater tiltak som øker markedsadgangen.

Altså: Mer privatisering er lov, mindre privatisering finnes det strenge regler for.

Med en gang man har økt markedsadgangen, er det ikke tillatt å innføre begrensinger på et senere tidspunkt, fordi man i første omgang har har gått bort fra dem. I TISA-avtalen blir dette kalt skralle-klausulen, etter verktøyet som skrur én vei. I dette tilfellet i TTIP-avtalen – mot stadig mer konkurranseutsetting og privatisering.

Regjeringen gjennomfører i disse dager en konsekvensanalyse av TTIP-avtalen. Til nå har de ønsket at Norge tilslutter seg etter at EU og USA gjør seg ferdige først.

Hvilke vei vil du skru?

 

Petter Slaatrem Titland