Hopp til innholdet
Hjem » Artikler » Handelspolitikk » #TTIPLeaks: EU og USA låser privatisering

#TTIPLeaks: EU og USA låser privatisering

Nettsakbilde

Lekkasjene fra TTIP-avtalen viser at den går lengre enn tidligere antatt. Den dekker også tjenestesektoren, og går lengre enn TISA-avtalen som Norge er med på.

Under reglementet for markedsadgang forplikter partene seg til å låse fremtidige politiske vedtak.

«Markedsadgang» handler om hvilke sektorer du er villig til å åpne for utenlandske selskap, enten det er snakk om privatisering eller konkurranseutsetting.

Til nå er det TISA-avtalen som skal lage et internasjonalt regelverk for tjenestesektoren. Norge er med i forhandlingene om TISA-avtalen, sammen med EU, USA og 19 andre land. TTIP-avtalen regulerer i hovedsak reglementet for varehandel- og produksjon. Men lekkasjen viser at den dekker mye mer.

  • Lekkasjene viser at TTIP-avtalen går lengre enn TISA-avtalen på å begrense politisk handlingsrom. Partene forplikter seg til å ikke vedta eller opprettholde tiltak som begrenser markedsadgangen innenfor en sektor.

Det betyr: TTIP handler ikke bare om å gjøre regler for mat, helse og forbrukerbeskyttelse lik i USA og EU. Det handler også om å forplikte seg til konkurranseutsetting og privatisering i tjenestesektorer. Her skal EU og USA føre opp lister av felt de vil skjerme fra konkurranseutsetting, akkurat som Norge gjør i TISA-avtalen. Disse listene ikke Attac sett.

  • Partene har lov til å opprettholde begrensninger på lokalt myndighetsnivå. Men man har ikke lov til å begrense markedsadgangen ytterligere etter avtalen er signert. Dette betyr at man ikke kan rekommunalisere deler av en tjenestesektor etter at avtalen er signert.
  • Avtalen hindrer tiltak som begrenser markedsadgangen, og tillater tiltak som øker markedsadgangen.

Altså: Mer privatisering er lov, mindre privatisering finnes det strenge regler for.

Med en gang man har økt markedsadgangen, er det ikke tillatt å innføre begrensinger på et senere tidspunkt, fordi man i første omgang har har gått bort fra dem. I TISA-avtalen blir dette kalt skralle-klausulen, etter verktøyet som skrur én vei. I dette tilfellet i TTIP-avtalen – mot stadig mer konkurranseutsetting og privatisering.

Regjeringen gjennomfører i disse dager en konsekvensanalyse av TTIP-avtalen. Til nå har de ønsket at Norge tilslutter seg etter at EU og USA gjør seg ferdige først.

Hvilke vei vil du skru?

 

De følgende to fanere endrer innholdet under.
Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland (f. 1984) var leder i Attac fra 2014 til 2018.
Petter Slaatrem Titland

Siste innlegg fra Petter Slaatrem Titland (se alle)