Ny TISA-lekkasje! Se pressemelding og bakgrunn her.

Attac Norge har argumentert for at TISA-avtalen lager et regelverk som ensretter samfunnsutviklingen. Den markedsrettingen som har preget samfunnet de siste 20-30 årene har ført til mindre offentlig styring og mer konkurranseutsetting og privatisering. TISA-avtalen skal låse denne politikken. Reglementet for statlig eide selskaper bekrefter dette.

  • TISA-avtalen ensretter samfunnet. Tidsånden i vår generasjon har dreid seg om mer privatisering og mindre offentlig styring. TISA-avtalen skal låse denne politikken, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge.

TISA-avtalen tvinger ikke fram privatisering av statseide selskap, men den krever at det offentlige skal drives som private selskap. Avtalen lager også rammene for en avvikling av statlig eierskap på sikt.

  • Når statlige bedrifter mister sin offentlige særegenhet er det lettere å privatisere dem senere, sier Titland.

Det har blitt gjennomført en rekke eksperiment over hele verden hvor statene har blitt nødt til å redde et privatisert selskap, enten det er flyselskap, jernbane, vann eller andre tidligere offentlige tjenester.

Mange offentlige tjenester og tilbud er organisert som private selskap: Fjernsyn, post, havner, togtransport, strøm, telekommunikasjon, vann, forskning, bank og forsikring, helse, sport (offentlige bad), kultur (museer), skogsdrift, gruvedrift og mange ulike typer industri.

Bare infrastruktur og post utgjør halvparten av verdien av statlig eide selskap i OECD-landene og 60 prosent av all syllesetting der.

TISA-reglene for statlige eide selskaper vil avhenge veldig av et lands økonomi, arbeidskraft og en sektors strategiske betydning.

Petter Slaatrem Titland