– Vi kan ha sett Oljefondets første steg ut av skatteparadis, sier Attac-leder Petter Slaatrem Titland. – Men bare hvis innstillingen fra Finanskomiteen blir fulgt skikkelig opp, legger han til.

Skal vi ha forventninger eller skal vi stille krav? Les mer her.

Finanskomiteen har nå levert sin innstilling og vurdering av eierskapsmeldingen til Oljefondet for 2015. Eierskapsmeldingen kom samtidig med Panama Papers-skandalen, og vekket til live en debatt om Oljefondets investeringer i skatteparadis.

Allerede nå kan vi se den effekten Panama Papers-skandalen har på den politiske viljen til å gjøre noe med skatteparadisene.

I dag ser vi resultatet av årevis av arbeid mot skatteparadis.

– Panama-lekkasjen har skapt den politiske viljen som manglet tidligere, sier Petter Slaatrem Titland til Klassekampen.

  • Oljefondet blir bedt om å undersøke muligheten for å trekke eiendomsselskapet ut av skatteparadisene Luxembourg og Delaware, og enten ha regionale eiendomsselskap eller ha et eiendomsselskap registrert i Norge

Regionale eiendomsselskaper kan fortsatt registrert i skatteparadis. Den sikreste løsningen for å ikke legitimere hemmeligholdsindustrien og skatteunndragelse er å etablere eiendomsselskapet i Norge, mener Attac Norge.

  • Finanskomiteen ber Stortinget om å kreve at det lages et forventningsdokument om skatt for de selskapene Oljefondet investerer i.[1]

Et forventningsdokument er et sett normer og kan bli brukt som et verktøy i dialog med selskapene. Attac Norge mener at et forventningsdokument for skatt er et viktig første steg for å stanse Oljefondets investeringer i skatteparadis.

Dialogen med selskapene er lukket og vi vet ikke effekten av dem. Derfor må forventningene og dialogen med selskapene loggføres, slik at vi kan vite om dialogen har noen effekt, mener Attac Norge.

Les mer om mulighetene for mer åpenhet i Oljefondet her.

  • Finanskomiteen slår fast at ulovlig eller uetisk selskapsaktivitet i skatteparadis kan føre til at enkeltselskaper blir ekskludert fra Oljefondet, etter råd fra Etikkrådet.[2]

Dersom dette signalet fra Finanskomiteen blir fulgt opp, kan Norge på lengre sikt bidra til mer åpenhet og større kostnader for selskaper som misbruker skatteparadis, mener Attac Norge.

KrF, Senterpartiet, Venstre og SV[3] er de mest progressive stemmene i tiltak mot skatteparadis i Oljefondets investeringer. De mener regjeringen må lage en vurdering av hvordan Oljefondets virksomhet i skatteparadis skal begrenses. De understreker at regjeringen bør «påse at uetisk skattepraksis og skatteunndragelse aktivt følges opp i eierdialogen til NBIM»

Attac Norge ser ingen grunn til at Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak denne merknaden.

– Dersom Arbeiderpartiet skal være et parti som arbeider for global skatterettferdighet, bør de lytte til forslagene fra Krf, Sp, Venstre og SV, sier Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge.

  • Finanskomiteen ber om en vurdering av om det trengs retningslinjer for når Oljefondet låner penger til stater, som skjer når Oljefondet kjøper statsobligasjoner. Retningslinjene kan komme neste år. Målet med retningslinjene er å forhindre illegitim gjeld.

I anmerkningen refererer Finanskomiteen til gjeldskrisen i Europa.

Det er interessant å se at ledende finanspolitikere i Norge setter gjelden hos de kriserammede landene i Europa i sammenheng med oppbyggingen av illegitim gjeld. En annerkjennelse av urettferdig gjeldsbyrde kan bidra til gjeldsslette, enten i Spania, Hellas eller utviklingsland, mener Attac Norge.

Les mer om Oljefondet og bærekraftig utvikling her: Mandatet må endres

[1] «Stortinget anmoder regjeringen om å be Norges Bank vurdere å utarbeide et forventningsdokument om skatt for de selskaper de investerer i.»

[2] Komiteen peker imidlertid på at ulovlig eller uetisk selskapsaktivitet i skjul av hemmelighold i lukkede jurisdiskusjoner uansett vil kunne medføre uttrekk av enkeltselskaper basert på råd fra Etikkrådet

[3] «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av Statens pensjonsfond utland sin virksomhet i skatteparadis og hvordan denne kan begrenses.» Disse medlemmer fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen påse at uetisk skattepraksis og skatteunndragelse aktivt følges opp i eierdialogen til NBIM.»

 

Petter Slaatrem Titland