Uten åpenhet om dialogen med selskapene Oljefondet investeringer, blir forventningene som stilles til dem tomme ord, mener Attac Norge.

I debatten om Oljefondet og skatteparadis har Attac sagt at «forventinger, råd og dialog» ikke er effektive virkemidler hvis man ønsker endring. Lover, regler og sanksjoner har blitt nedprioritert mot «forventninger», «oppmerksomhet», «råd» og «dialog», skrev Attac i april i år.

Et av virkemidlene Oljefondet bruker mot selskapene de investerer i er såkalte «forventningsdokument». Dokumentet lister opp en rekke normer som de forventer at selskapet innfrir. Det er ingen direkte sanksjonsmidler knyttet til brudd på normene. Vi vet heller ingenting om dialogen mellom Norges Bank og selskapene. Det finnes ingen logg eller referat fra disse møtene.

SVs Snorre Valen påpeker dette fra Finanskomiteen. Han skriver at det fremdeles finnes selskaper i SPUs portefølje som over tid har alvorlige brudd på SPUs forventninger, og viser til rapporten «Dead in the water» fra vannforeningen FIVAS om Nestlé og Coca-Colas skader i India. Valen understreker at det ikke finnes lett tilgjengelig informasjon om hvilke selskaper SPU har dialog med og hvilke tema som tas opp. Han konkluderer med at Oljefondet (SPU) bør vise hvordan forventningene tas opp med selskapene, hvilke selskaper som blir kontaktet, hva som tas opp, og hva effekten av dialogen antas å være.

SV foreslår derfor å kreve loggføring av dialogen med selskapene. Dette vil gi større oversikt over framgang eller stillstand hos selskapene, slik at Norges Bank kan stille inn virkemidlene etter dette. Hvilke forventninger som tas opp med selskapet må være tilgjengelig i årsrapporten til Oljefondet, mener SV.

– Attac er overrasket over at ingen av de andre partiene følger SVs merknad. Åpenhet blir fremmet som et av Oljefondets dyder gjennom hele meldingen. Dersom Stortinget mener at forventninger til og dialog med selskapene skal ha en effekt, er det et minstekrav at man har oversikt over hva dialogen handler om. Uten denne åpenheten blir forventninger og dialog tomme ord, sier Attac-leder Petter Slaatrem Titland.

Petter Slaatrem Titland