Foto: Kjetil Bjørnsrud CC BY 2.5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freiauret_egertorget_oslo.jpg

Foto: Kjetil Bjørnsrud CC BY 2.5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freiauret_egertorget_oslo.jpg

Tekst av Martin Giset

I 2014 undersøkte vi seks selskaper, deriblant Freia. Et lite stykke Sveits sa vi den gang. Nå har masterstudenter gått dem i skattesømmene. 

Freia har brukt kjøp og salg internt i konsernet det tilhører for å unngå skatt. Det avdekker studentene Sinde Grøtheim og Mathias Richardsen ved Høgskolen i Molde i sin masteroppgave. Freia eies nå av det sveitsiske selskapet Mondalez. Mondalez gjennomførte en større omstrukturering i 2008 som førte til at overskuddet i Freia forsvant. Som et resultat gikk Freia sine skattebetalinger ned fra 100 millioner årlig før omleggingen til 14 millioner i 2014. Årsaken er internhandel med råvarer og royalties, skriver Finansavisen.

Studentene har sett at prisene i råvarekjøpene internt i konsernet har steget langt raskere enn konkurrentens råvarepriser. Dette kalles internfeilprising, og er en vanlig metode for å unngå eller redusere skatten i landet man operer i. Hvis et selskap i et høyskatteland (for eksempel Norge) kjøper unaturlig høyt prisede varer fra at annet selskap i et skatteparadis (for eksempel Sveits), får man flyttet overskuddet til skatteparadiset og selskapet i høyskattelandet ser ut til å nesten ikke gå med fortjeneste, og dermed må de betale lite eller ingen skatt.

Freia er et av de seks selskapene Attac så nærmere på i forbindelse med Skattejakt-kampanjen i 2014. I likhet med Grøtheim og Richardsen bet vi oss merke i de høye internkjøpene Freia hadde, spesielt med tanke på moder – og søsterselskap i Sveits, Nederland og England, alle tre kjente land for å sette opp lovlig skatteunngåelse.

Internprising er ulovlig i Norge, og hvis skattemyndighetene mener at den interne prisen er satt feil, kan de endre den med påfølgende konsekvenser for hvor mye skatt selskapet må betale, skriver Finansavisen.

I likhet med hva man også har hørt fra selskaper som Google, Facebook og Amazon som er blitt tiltalt for å benytte internprising for å unngå skatt i hjemlandet, svarer Mondalez Finansavisen med at de overholder all gjeldende skattelovgivning i Norge, og at de globalt betaler store summer selskapsskatt.

 

Lise Rødland