Av Petter Slaatrem Titland, leder i Attac

  • Franske og tyske uttalelser kan velte TTIP, handelsavtalen mellom EU og USA
  • Men det kan også være et strategi for å få gjennom andre avtaler, og for å starte TTIP-forhandlingene på nytt.
  • Canada og EUs versjon av TTIP, CETA-avtalen, skal stemmes over i september. Det er varslet store protester i sentral-Europa
If-you-liked-TTIP-youll-love-CETA
Plakat fra Attacs søsterorganisasjon Global Justice Now. Av Jacob V. Joyce.

«- TTIP er som en zombie. Den fortsetter å gå selv om den er død.»

Attac til Klassekampen 31. august

De nye omgripende handelsavtalene går inn i en avgjørende fase. Noen avtaler er det fortsatt forhandlinger om, mens andre skal stemme over og skrive under på dem.

Noen av forkortelsene er litt kjente, andre er ukjente: TTIP, TISA, CETA og TPP. Det er viktige forskjeller mellom dem, men det viktigste å vite er at de er laget på de samme prinsippene. Demokratisk styring hindrer handel. De store selskapene kunne tjent mer.

TTIP-avtalen mellom EU og USA har vaklet lenge. Først var de store uenighetene mellom politikere og vanlige folk det største problemet. Nå har EU og USA begynt å krangle i offentligheten. Endelig litt politikk!

Men politikk er ikke bare meninger, det er også strategi og taktikk. Du vinner ikke en sak med meninger, du vinner den med hva du gjør (strategi) og hvordan du gjør det (taktikk).

«TTIP-avtalen er havarert, det er bare ingen som vil innrømme det», sier Tysklands visekansler. «Frankrike krever stans av TTIP-forhandlingene», skriver den franske handelsministeren på Twitter. Hva skjer?

For å få et godt svar på det spørsmålet, må vi se hva som skjer rundt TTIP-avtalen mellom EU og USA. EU har nemlig en nesten helt lik avtale med Canada – CETA-avtalen. Den er ferdigforhandlet og skal stemmes over i EU-parlamentet i september.

For å gjøre en lang historie kort: analysene som kommer fra Attacs internasjonale nettverk nå, sier at

1) TTIP-bråket er en seier for de som har arbeidet mot avtalene og for mer demokrati i handelspolitikken i årevis.
2) Bråket kan være en avledningsmanøver for å få mindre oppmerksomhet om CETA-avtalen.
3) Bråket kan være et spill for å tvinge USA til å gi innrømmelser rundt forhandlingsbordet, på saker som skaper opprør i den europeiske befolkningen.
4) Det franske presidentvalget er seks måneder unna. Den franske regjeringen er avhengig av å tilfredstille antiamerikanske segmenter blant velgerne sine. Valget kommer til å handle om å være mest fransk, og sjef over globaliseringen.

Først, til spillet: Hele uttalelsen til Frankrikes handelsminister viser at Europas ledere har helt andre planer enn å stoppe TTIP-forhandlingene. Han skrev på Twitter at Frankrike krever stans av TTIP-avtalen. Men han skrev ikke at han ville stanse forhandlingene for å starte på nytt der vi er enige, slik han er sitert i den belgiske avisa La Libre.

Så til avledningsmanøveret. Attacs søsterorganisasjon i Storbritannia, Global Justice Now, kaller denne avtalen «TTIP inn bakveien».

En rask titt på CETA-avtalen gjør at de som har hørt om handelsavtalene tenker «dette ser kjent ut».

  • Store selskaper kan saksøke regjeringer mot demokratiske regler de ikke liker
  • Store selskaper får en større rolle i å utforme politikk i egne organer, før regler og reguleringer blir presentert i parlamentene
  • «Skralle-klausulen» i CETA-avtalen gjør det avtalestridig å gjøre om på beslutninger, for eksempel ved et regjeringsskifte
  • Det blir ulovlig å forskjellsbehandle energikilder. Det vil si: europeiske land får ikke lov til å forby olje fra tjæresand.

De to første punktene er også i TTIP-avtalen, mens de to siste punktene er som hentet rett ut av TISA-avtalen. 80 prosent av selskapene i USA har datterselskap i Canada. Det vil være lett å bruke CETA-avtalen til å få de samme fordelene som ved en TTIP-avtale.

CETA-avtalen går inn i en avgjørende fase.

Plan for september:

  • Det europeiske rådet (EC) skal godta avtalen i september. Det er varslet store demonstrasjoner i sentral-Europa og Canada. EC er en samling av EU-nasjonenes statsledere.
  • Etterpå skal «EUs president» Jean Claude Juncker godta avtalen.

I oktober kommer canadiske representanter til Europa for å signere avtalen. Deretter skal EU-parlamentet endelig godkjenne (ratifisere) avtalen. Til slutt skal hvert EU-land stemme over avtalen hvert sitt parlament, selv om EU-president Juncker prøvde å hindre dette før sommeren.

CETA-avtalen trer likevel i kraft før den blir stemt gjennom i de nasjonale parlamentene!

For øyeblikket pågår det en drakamp om hvor mye av CETA-avtalen som skal ut i livet, før den er demokratisk stemt over.

Hvis alt går etter planen, er CETA en del av hverdagslivet tidlig i 2017.

Men alt kommer ikke til å gå etter planen. I høst kommer vi til å se store mobiliseringer mot både TTIP og CETA, og det er fortsatt mye uenighet mellom EU-landene om deler av avtalen.

Det er viktig at alle som engasjerer seg mot avtalene er klar over taktikkeriet. Hvis politikere og vanlige folk blir klar over hvor ødeleggende CETA-avtalen er først når de ser en rykende pistol, er det for sent. Prosessen for å ratifisere CETA-avtalen er en advarsel til alle som ønsker mer demokrati og mer åpenhet. Attac og våre samarbeidspartnere godtar ikke en udemokratisk behandling av de nye handelsavtalene, men registererer at det er helt nødvendig for å få dem gjennom fra myndighetenes side.

Den canadiske politikeren som er ansvarlig for å sluttføre CETA-avtalen er på samme tid rådgiver hos Deloitte (som blant annet driver med skatteplanlegging); rådgiver for Forbes (et finans- og næringslivsmagasin), og konsulent for et gruveselskap i Quebec, og sitter i styret til flere utvinningsselskap. Myndighetene i Canada avviser at det er nødvendig å melde dette inn til landets Kontroll- og konstitusjonskomite, skriver det canadiske nyhetsbyrået CBC.

Ingen av disse avtalene overlever i åpenhet. Åpenhet er det beste forsvaret mot maktmisbruk – om man snakker om skatteparadis, finanskrise eller handelsavtaler.

Bli med å engasjere deg mot hemmelighold og for mer demokrati! Handelsgruppa til Attac følger utviklingen tett. Her kan du bli med, og det krever ingen bakgrunnskunnskap. Ta kontakt med Handelsgruppa eller send en epost til attac@attac.no, og følg arrangementene på attac.no.

Petter Slaatrem Titland