illustrasjon finansI Attac sitter vi og klør oss i hodet. En skatt for finansnæringen som den rødgrønne regjeringen aldri klarte å innføre har nå Siv Jensen foreslått. I våres kom et forslag om det som ville blitt en forbrukeravgift, men forslaget som kommer i dag er det som kom fra Finanskriseutvalget i 2008. Den rødgrønne regjeringen kunne tatt tak i det den gangen, og rettet opp en stor skjevhet i skattesystemet. Isteden er det altså Siv Jensen som kommer med forslaget.

Dette er ikke finansskatten som Attac har jobbet for siden 1998, men det er et bra tiltak for en bransje som er underbeskattet. Finansielle tjenester er i dag ikke merverdipliktig. Det er det først og fremst tekniske årsaker til. Denne underbeskatningen gjør at finansbransjen kan bli mer lønnsom å investere i enn andre sektorer. Finansbransjen leverer tjenester til andre bransjer og tjener i stor grad penger ved å flytte på penger. At denne delen av økonomien får fordeler foran bransjer som leverer tjenester og produkter vi alle har bruk for er det bare finansbransjen selv som tjener på. At regjeringen forsøker å rette opp dette er god politikk.

Det regjeringen forslår er det som kalles finansaktivitetsskatt, som blir beregnet på den totale lønnsmengden og overskuddet i finansselskaper. Forslaget er en 5 prosents skatt på dette, noe som gjør at finansbransjen i praksis får en selskapsskatt som er litt høyere enn den for andre bransjer. I statsbudsjettet får alle andre bransjer senket selskapsskatten fra 25 til 24 prosent. Siden finansbransjen er unntatt for merverdiavgift (det som i dagligtale ofte kalles «moms») gjør dette at de får et skattenivå på linje med andre bransjer.

Denne finansskatten gjør ikke noe stort med urettferdigheten i verden, der den globale finansbransjen tjener milliarder på spekulasjon og lar den rikeste 1-prosenten eie mer og mer av verdens verdier. Attac jobber for en annen form for finansskatt som vil ha helt andre effekter. Dette er en skatt på finanstransaksjoner, altså at det påløper en minimal avgift på 0,05% hver gang det handles med aksjer, valuta, obligasjoner og derivater. Dette vil bremse den mest spekulative delen av finansbransjen og overføre verdier fra de som har aller mest til det store flertallet.

Les forslaget i statsbudsjettet