Utenriksminister Børge Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 spesielt utvalgte land til et uformelt «miniministermøte» i Oslo 21. – 22. oktober. WTO har 164 medlemmer. Det store flertallet av WTOs medlemsland er med andre ord ikke invitert til dette møtet – som skal foregå bak lukkede dører. Derfor protesterer vi!"Tvangsliberaliser eller dø" - plakat fra demonstrasjon mot handelsurettferdighet

Det har lenge vært uenigheter innad i WTO, spesielt mellom rike og fattige land. Nå er det all grunn til å frykte at Norge og noen av de rikeste landene igjen vil prøve å presse gjennom avtaler som kun vil tjene et fåtall av medlemmene. Disse avtalene inneholder bestemmelser om avregulering som særlig utviklingsland har protestert mot tidligere. Avregulering innebærer at de enkelte land mister styring over egen politikk og økonomi. TISA er et eksempel på en avtale som vil tvinge land til å føre en nyliberalistisk politikk og redusere innbyggernes muligheter for medbestemmelse og demokratisk kontroll.

I tilknytning til ministermøtet arrangerer NHO en konferanse om morgenen fredag 21. oktober, hvor ledende beslutningstakere som WTO-sjef Roberto Azevêdo og EUs handelskommissær Cecilia Malmström vil diskutere framtiden for global handelspolitikk med direktører fra norske storselskaper som Telenor, Statoil og Hydro. Ingen representanter fra fagbevegelsen og sivilsamfunnet er invitert til å innlede.

Aksjonen har som mål å vise handelseliten og politikerne at de vil møte motstand, om de forsøker å skyve demokratiet til side for å få gjennomført planene sine. Vi skal møte deltakerne på NHO-konferansen både når de kommer og går, og stille spørsmål på vegne av sivilsamfunnet.

Om de kaller det TISA, TTIP, CETA  eller «framgang i WTO», er planen den samme: å gå bak ryggen på innbyggerne for å lage et regelverk som bare tjener toppene i næringslivet. I jakten på profitt vil de overkjøre demokratiet og erstatte politikk med handelsjuss. Vi, de resterende 99%, vil ikke finne oss i det!

Den sveitsiske WTO-ambassadøren Remigi Winzap har sagt at den beste metoden for å få fortgang i liberaliseringen av både landbruk, varer og tjenester, er «å redusere det politiske handlingsrommet i WTOs medlemsland». Med andre ord: å redusere  demokratiet og gjøre politikk om til handelsjuss uten folkelig, demokratisk innflytelse.

Handelskampanjen og:

  • Attac Norge
  • Spire
  • Folkeaksjonen mot TISA
  • Stopp TTIP/TISA
  • Ungdom mot EU
  • Sosialistisk Ungdom
  • Natur og Ungdom
  • Changemaker

aksjonerer utenfor Næringslivets Hus fredag 21. oktober. Demonstrasjonen finner sted i tidsrommet fra kl. 07.30 – 08.30 og 12.30 – 13.30.

Pressekontakt for arrangementet er:

Joakim Møllersen, joakimm@gmail.com og 9714 8130

 

Programmet for NHO sin konferanse:

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/internasjonal-handelskonferanse/